Gemeenten moeten duidelijk inzicht geven in de kosten die zij maken bij het inhuren van extern personeel. Nu zijn de exacte kosten vaak niet duidelijk. Gemeenten zijn verplicht om in jaarcijfers bekend te maken welk percentage van hun loonkosten opging aan externe inhuur.

De Open State Foundation, een stichting die zich inzet voor digitale transparantie door publieke informatie als open data beschikbaar te krijgen en deze toegankelijk te maken voor hergebruikers, riep in oktober vorig jaar op om die kosten openbaar te maken. Sinds 2017 zijn gemeenten namelijk verplicht zogenaamde beleidsindicatoren op te nemen die inzicht geven in externe inhuur, overhead en bijvoorbeeld de bezetting. De Open State Foundation deed onderzoek en kwam tot de conclusie dat een op de drie gemeenten deze verplichte cijfers niet volledig in de begroting heeft staan en veel cijfers niet kloppen of actueel zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft besloten dat deze gegevens nu verplicht naar het CBS gestuurd moeten worden. 'Hiermee wordt toegang tot deze belangrijke verantwoordingsdata gegarandeerd zodat overheden, journalisten en onderzoekers kunnen analyseren en benchmarken', schrijft OSF op zijn website.

Ook provincies huren veel in

Ook provincies huren graag mensen in van buiten. Binnenlands Bestuur becijferde op basis van de Personeelsmonitor 2017 van het A&O fonds Provincies dat provincies gemiddeld ruim 20% van de loonkosten besteden aan externen. Een enkele provincie raakt zelfs aan de 30%. SP-Kamerlid Ronald van Raak vroeg afgelopen jaar al eens aan minister Ollongren of zij de exacte cijfers bekend kon maken, maar kreeg nul op het rekest. De minister is van mening dat provincies autonome bestuurslagen zijn, die zelf verantwoordelijk zijn voor hun bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering wordt gecontroleerd door de gekozen volksvertegenwoordiging van de betreffende provincie, aldus de minister.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, CBS, Open State Foundation

Delen: