Een leven lang leren, door de overheid omgedoopt tot een leven lang ontwikkelen (LLO), is vandaag de dag een must voor iedere professional. Uit recent onderzoek van I&O Research, uitgevoerd in opdracht van Binnenlands Bestuur, blijkt dat ambtenaren hierin voorop lopen. Geen enkele andere beroepsgroep laat zich zo graag en veel bijscholen. En ook nog op eigen initiatief.

Zo wil ongeveer 80% van de ambtenaren bijleren door middel van cursus of training, tegenover ongeveer 70% in het bedrijfsleven. Een reden hiervoor kan zijn dat ambtenaren meer dan werknemers in het bedrijfsleven de kans hebben om onder werktijd hun studie of training te volgen. Werkenden buiten de ambtenarij mikken dan ook vooral op certificering, het opdoen van nieuwe kansen en het minimaliseren van de kans op ontslag. Ambtenaren volgen meer trainingen voor het opdoen van vaardigheden die ze direct in hun werk kunnen toepassen.

Eigen initiatief

Het initiatief ligt daarbij vooral bij de ambtenaren zelf. Zij kunnen binnen het LLO zelf de regie voeren en zo bepalen waar hun loopbaan heengaat. Ambtenaren kunnen dat, zoals gezegd, onder werktijd doen. I&O becijferde dat twee op de drie bijscholingsuren plaatsvinden binnen werktijd en nog eens een kwart geeft aan dat de meeste uren onder werktijd zijn. Een situatie die voor werkenden in andere beroepsgroepen aanzienlijk anders ligt. Ruim een kwart van de werkenden in het bedrijfsleven volgt (meestal) een cursus in de eigen tijd. Onder ambtenaren doet maar 9 procent dat.

Andere kant van de medaille

Keerzijde van dit hele verhaal is dat ambtenaren in de praktijk soms niet of slecht aan hun werk toekomen. Eenvoudigweg teveel tijd gaat op aan het leven lang ontwikkelen. Meer dan de helft van de ambtenaren geeft aan dat werk blijft liggen door alle cursusdagen. Dat ligt aanmerkelijk hoger dan de 47 procent van werknemers in het bedrijfsleven. Los van het feit dat ambtenaren meer cursussen volgen onder werktijd, kan het er ook mee te maken hebben dat bij de overheid de lengte van de gevolgde cursus of training doorgaans iets langer is dan onder de andere beroepsgroepen. Een andere mogelijke verklaring is dat ambtenaren relatief vaker dan andere beroepsgroepen een cursus of training volgen: de meerderheid volgde minimaal twee cursussen of trainingen in het afgelopen jaar. Ambtenaren geven wel aan dat ze van de trainingen en cursussen veel leren en dat ze de verkregen kennis goed kunnen benutten tijdens het werk.

Bronnen: I&O, Binnenlands Bestuur

Delen: