Gemeenten willen voortaan zelf bepalen hoeveel wethouders zij hebben. Dat is een van de conclusies van het jaarlijkse Wethoudersconferentie, die plaatshad in het pittoreske Groenekan. Daarnaast werd er gesproken over de salarissen bij gemeenten en de deeltijdfactor.

"Gemeenten zouden zelf aan hun inwoners uit moeten leggen waarom ze voor meer of minder wethouders kiezen", zegt Jeroen van Gool, plaatsvervangend directeur van de Wethoudersvereniging tegenover Binnenlands Bestuur. "De wet bepaalt hoeveel wethouders een gemeente mag hebben. Als een gemeente meer dan het toegestane aantal wethouders zou willen, dan zou het aan de raad moeten zijn om daarover te oordelen. Die regel moet ter discussie worden gesteld."

Artikel 36 van de gemeente wet bepaalt inderdaad dat het aantal wethouders in een gemeentebestuur minimaal twee is, maar niet meer 20 procent van het aantal raadsleden. De Wethoudersvereniging wil nu graag dat van die regel afgeweken kan worden.

Salarissen op de schop

Ook de salarissen wil men opnieuw aan de orde stellen. Nu is het salaris nog afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente. Ten onrechte, zo meent Van Gool: "De dingen die je doet zijn namelijk nagenoeg hetzelfde." Toch is het de vraag of werken in een grote gemeente niet meer met zich meebrengt dan in een kleine(re) gemeente. In een grote gemeente komt er meer op het stadsbestuur af en zijn er relatief minder wethouders om het werk op te vangen. Vanuit die optiek zou een betere beloning van wethouders in grote(re) gemeenten te billijken zijn.

Tot slot kwam de deeltijdfactor nog om de hoek kijken. Dat is de berekening waarmee de hoogte van bepaalde afdrachtsverminderingen voor deeltijdwerkers wordt vastgesteld. In veel gemeenten is het aantal FTE voor het wethouderschap nu een politiek instrument geworden in de formatieonderhandelingen. Dan bepaalt de winnaar van de verkiezingen dat zij twee voltijds wethouders mogen leveren en wordt de rest dikwijls afgescheept met twee deeltijd wethouders. Dat terwijl de workload in de praktijk vaak gelijk verdeeld is.

De Wethoudersvereniging gaat de bevindingen van het congres nu voorleggen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties.

Bron: Binnenlands Bestuur

Delen: