Begin 2020 doet de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zijn intrede. Veel individuele werknemers maken zich hier nog niet al te druk om, maar wie deel uitmaakt van de Ondernemingsraad kan zich maar beter in gaan lezen. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) stelt namelijk dat de OR dient te controleren of de arbeidsvoorwaarden wel correct worden nageleefd.

Veel verandert er op de werkvloer verder niet. Pas wanneer er sprake is van beëindiging van de arbeidsrelatie, zoals bij ontslag, wordt de nieuwe situatie merkbaar. Waren ambtenaren eerst eenzijdig aangesteld, in de nieuwe situatie zal er aan de arbeidsrelatie een overeenkomst ten grondslag liggen. Ook zal er een CAO afgesloten worden voor alle ambtenaren. Bij conflicten op de werkvloer en ontslag is in het vervolg de kantonrechter ontvankelijk en lopen ook de beroepsprocedures langs de gewone civiele weg.

Dat betekent ook dat ambtenaren die door hun werkgever op straat worden gezet nu te maken krijgen met de transitievergoeding. Dat is de oude ontslagvergoeding zoals die langer geldt in de private sector. Wie langer dan 24 maanden ergens in dienst is heeft recht op een zesde maandsalaris per half jaar dienstverband.

Koude kermis

Volgens Binnenlands Bestuur zouden veel ambtenaren wel eens van een koude kermis thuis kunnen komen. De crux zit hem daarbij in het woordje arbeidsovereenkomst dat de basis vormt voor de berekening van de totale vergoeding. Voor 2020 hadden ambtenaren deze immers niet. De rechter oordeelde in het verleden al eens dat een aanstelling niet hetzelfde is als een overeenkomst. Mocht dat vonnis in stand blijven, dan kan het straks zo zijn dat een ambtenaar die 2020 ontslagen wordt en bijvoorbeeld al 30 dienstjaren heeft, een transitievergoeding krijgt op basis van een paar jaar.

Gelukkig voor iedere ambtenaar met een aardige staat van dienst is er overgangsbepaling opgenomen in het wetsvoorstel. Artikel 14 van het wetsvoorstel stelt duidelijk dat de eenzijdige aanstelling van rechtswege en met terugwerkende kracht omgezet wordt in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Eerder was dit ook al beloofd in het regeerakkoord.

Gerelateerd: Draaiboek normalisering rechtspositie

Bronnen: Binnenlands Bestuur, WNRA.nl,ornet.nl

Delen: