Er zijn steeds meer vrouwelijke wethouders. Dat blijkt uit onderzoek van de Wethoudersvereniging. De actuele stand van zaken is dat 26 procent van de wethouder vrouw is. Dat is een stijging ten opzichte van vorige collegeperiodes. Toen schommelde het percentage tussen de 18 en 22%. 

Het aantal colleges dat volledig uit vrouwelijke wethouders bestaat is gelijk gebleven ten opzichte van de eerdere periodes. Dat zijn er slechts twee, te weten de gemeentes Gemert-Bakel en Appingedam. Het aantal colleges dat compleet uit mannen bestaat is nu 131. Dat waren er voor de laatste verkiezingen 175. Het aantal gemengde colleges is dan ook toegenomen van 203 voor de verkiezingen naar 247 nu. Het aantal colleges met vrouwen in de meerderheid is gestegen van 21 naar 34. Het aantal colleges met een gelijke man-vrouw verhouding is gestegen van 33 naar 40.

GroenLinks doet het op het gebied van gelijke verhoudingen tussen man en vrouw het beste. Ook bij die partij nam het aantal vrouwelijke wethouders toe. Reeds 42% van de wethouders geleverd door die partij was al vrouw, na de verkiezingen steeg dat aantal naar 47%. Daarmee is nagenoeg de helft van de wethouders van GroenLinks vrouw.

Een andere trend die de Wethoudersvereniging waarnam tijdens het onderzoek is een groei van het aantal partijen per coalitie. Voor de verkiezingen bestond een college uit gemiddeld 3,2 partijen, nu zijn dat 3,37 partijen. Dat lijkt niet significant maar is een stijging van 5%. Dit zou kunnen wijzen op een versplintering van het politieke landschap; sinds de verkiezingen zitten er steeds meer partijen in de gemeenteraad. ‘Een kanttekening daarbij is dat er ook de keuze kan worden gemaakt voor een groter college met meer partijen voor een grotere politieke legitimiteit’, aldus de Wethoudersvereniging. 

Bron: www.wethoudersvereniging.nl

Delen: