Dat berekende het CBS. De toename past in de bredere trend van een aantrekkende arbeidsmarkt. Zo merkt het CBS tegelijkertijd op dat de uitloop van werklozen stagneert. Een tekort aan bouwambtenaren dreigt, wat met name in de bouw tot problemen zou kunnen gaan leiden.   

Het CBS meldt verder dat er in augustus 8,8 miljoen werkenden waren. Daar staan 4,1 miljoen mensen tegenover die om uiteenlopende redenen geen betaald werk hadden. Het aantal werklozen, op basis van de ILO-definitie, een onderdeel van de Verenigde Naties, was 353 duizend. Het afgelopen kwartaal bleef dat aantal vrijwel gelijk.

Procentueel is het aantal werklozen nu al een half jaar rond de 3,9%. Dit percentage is al zes maanden vrijwel constant. Sinds het begin van 2014 neemt het aantal werklozen af, maar de daling van de werkloosheid werd in 2018 steeds kleiner, en over de afgelopen drie maanden bleef het aantal werklozen gemiddeld gelijk.

Problemen in de bouw

Dat allerlei sectoren, zoals de zorg en ICT, kampen met personeelstekorten is algemeen bekend. Maar ook gemeenten vinden steeds moeilijker personeel. Snelgroeiende steden als Utrecht en Eindhoven willen meer bijbouwen om de verhitte woningmarkt wat lucht te geven, maar lopen tegen de limieten aan van wat ze aan de projectkant gepland kunnen krijgen. Door een gebrek aan bouwambtenaren hebben ze moeite de  vaart erin te houden. Dat meldden verschillende wethouders aan Binnenlands Bestuur. 

Gemeenten proberen nu via intermediairs aan geschikt personeel te komen. Lukt dat niet, dan zoeken ze zelf jonge mensen om zelf op te leiden. Het lijkt tot nu toe altijd nog te lukken om die te vinden. Meer over de gebrekkige strategische personeelsplanning lees je hier: https://www.workingprogress.nu/strategie-en-arbeid/60-nieuws/204-gebrekkige-strategische-personeelsplanning-hindert-overheid-en-remt-bouwend-nederland

Cijfers van het CBS

Gerelateerd: 
Overheid zoekt nog steeds naarstig naar ICT-ers

Bronnen: Openbaar Bestuur, CBS

Delen: