De arbeidsmarkt wordt krapper en krapper. Als gevolg van de digitalisering en de robotisering zijn met name ICT-ers in trek.  Ook de overheid heeft de nodige moeite om alle ICT-vacatures gevuld te krijgen. 

Om de grootste problematiek voor te zijn lanceerde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken begin dit jaar een aantal initiatieven om het rijk als werkgever voor ICT-ers interessanter te maken. Zo introduceerde de overheid een ICT-trainee-programma, een wervingsprogramma en een zogenoemde flexpool. 

Ruim een half jaar verder is het probleem nog steeds aanwezig en uitermate actueel. De verwachting is dat door vergrijzing van het huidige personeelsbestand en het almaar belangrijker worden van digitalisering en cybersecurity de vraag zal naar goed personeel alleen maar toe zal nemen. Daardoor zal het lastiger worden voor het rijk om (jong) talent aan te trekken. 

Om die reden kwam de minister onlangs met een nieuw strategisch personeelsbeleid. Dat stuk is inmiddels goedgekeurd door het kabinet. Het plan is een update van het eerder uitgekomen 'Strategisch personeelsbeleid Rijk 2020'. In het nieuwe rapport ‘Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025' kondigt de bewindsvrouw zeven focuspunten aan. Deze zijn:

  • een nog sterkere positionering van het Rijk als één werkgever;
  • het bevorderen van onze inclusieve organisatiecultuur en het vergroten;
  • van diversiteit in met name de hogere schalen;
  • maatwerk voor mensen qua arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid;
  • vergroten van wendbaarheid die nodig is voor de maatschappelijke opgaven;
  • het vergroten van de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling;
  • een fijne werkbeleving en een omgeving waarin mensen prettig kunnen werken;
  • modern, enthousiasmerend en open leiderschap.

De D66-minister schrijft in de Kamerbrief dat het Rijk al meer en meer als een aantrekkelijke werkgever wordt gezien en wil daar met bovenstaande focuspunten op voortborduren. 

Ondertussen worstelen verschillende takken van de overheid met de actuele krapte op het gebied van ICT. Een oplossing die veelvuldig gezocht wordt is die van het uitbesteden. Zo gaat de gemeente Groningen een aanzienlijk deel van haar ICT-activiteiten uitbesteden aan Fujitsu Technology Solutions. De gemeente is bij monde van wethouder Ton Schroor overtuigd dat het een flinke kostenbesparing oplevert, terwijl ICT infrastructuur er kwalitatief op vooruit gaat. 

"Op basis van de definitieve inschrijvingen kan ik concluderen dat de procedure zowel kwalitatief als financieel veel heeft opgeleverd. Inhoudelijk in de kwaliteit van het beheer van de gemeentelijke werkplek en het technisch beheer van onze applicaties. Maar ook financieel: waar we oorspronkelijk uitgingen van een besparing van 1,6 miljoen, blijkt nu dat we vanaf 2021 een structurele besparing van 4 miljoen realiseren."

Onderdeel van de Groningse uitbestedingsdrift is een reorganisatie waarbij ongeveer 65 medewerkers van de gemeente op zoek moeten naar een nieuwe uitdaging. Deels zullen zij binnen de eigen organisatie worden, en deels zullen zij begeleid worden naar werk elders.

Gerelateerd: Gezocht: ICT’ers. En anderen… 
Bronnen: Binnenlands Bestuur, Computable, Gemeente Groningen

Delen: