De Nederlandse economie piekte afgelopen jaar met een bbp-groei van liefst 3,3%. Ook de komende drie jaren, gerekend vanaf 2018, voorziet de DNB een groei in het bpp, al vlakt die groei wel iets af. Daarmee behoudt de economie alle kenmerken van een hoogconjunctuur. Mede daardoor krimpt de werkeloosheid en ontstaat er krapte op de arbeidsmarkt. In een aantal sectoren ontstaan nu zelfs tekorten met als gevolg een remmend effect op de economische activiteit.

Naast deze krapte is het tevens zaak de onderliggende problemen van de arbeidsmarkt aan te pakken. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens het kabinet in zijn brief ‘Aanpak krapte op de arbeidsmarkt’. Tot die problemen behoren de afstand tot de arbeidsmarkt bij 50-plussers en het feit dat nog steeds verhoudingsgewijs erg veel vrouwen in deeltijd werken.

Als oplossing voor de krapte noemt minister Koolmees een vijftal mogelijkheden. Zo moet het aantrekkelijker worden om meer uren te gaan werken. Vooral bij tweeverdieners, die verhoudingsgewijs vaak in deeltijd werken, ligt een groot en onbenut potentieel. Om dat te bewerkstelligen moet de overheid onder meer investeren in de kinderopvang en moet de belasting op arbeid verlaagd worden.

Een andere oplossing die de minister aandraagt is het inschakelen van 50-plussers en migranten. Deze groepen hebben van oudsher een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, maar staan volgens de D66-minister ‘te popelen om hun kans te grijpen en een match is vaker mogelijk dan men denkt.’

Ook ziet Koolmees heil in een betere matching van werkzoekenden en werkgevers, het verbeteren van de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt en het focussen op de problematische tekorten per sector.

Tot besluit benadrukt de minister dat wat hem betreft de werkgevers als eerste aan zet zijn. Zij kunnen werk aantrekkelijker maken door bijvoorbeeld de lonen te verhogen of eerder vaste contracten aan te bieden. Daarna zal het kabinet waar mogelijk de arbeidsmarkt stimuleren.

Bron: rijksoverheid.nl, DNB, werf-en.nl

Delen: