Met het ‘Draaiboek implementatie Wnra’ van de VNG kunnen gemeenten zich voorbereiden op de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Draaiboek implementatie Wnra helpt gemeenten

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt 1 januari 2020 in werking. De VNG stelt ter ondersteuning producten en diensten ter beschikking aan gemeenten, waaronder het ‘Draaiboek implementatie Wnra’.

Met het draaiboek kan op organisatieniveau de verschillende voorbereidende activiteiten op het juiste moment en in de juiste volgorde worden opgepakt. Het draaiboek is een hulpmiddel om lokaal zelfstandig aan de slag te gaan met de voorbereiding, de keuzes die een organisatie kan maken en de volgtijdelijkheid van de te nemen stappen (‘must do’s’ en ‘can do’s’). Het vormt hiermee de basis voor een op te zetten projectplan.

Communicatie en planning

Het draaiboek besteedt onder andere aandacht aan communicatie, tijdsplanning, juridische wijzigingen, het inventariseren van een lokale opleidingsbehoefte etc. Het draaiboek is een praktische handleiding voor gemeentemedewerkers die beroepshalve betrokken zijn bij de voorbereiding en vormgeving van de normalisering van de rechtspositie. Zij kunnen het draaiboek gebruiken als basis voor het projectplan-Wnra. Behalve een handleiding voor opeenvolgende activiteiten, bevat het draaiboek informatie en aanknopingspunten aan de hand waarvan de verschillende onderwerpen op organisatieniveau verder kunnen worden uitgewerkt.

Draaiboek in wording

Omdat een aantal zaken voor de in- en uitvoering van de Wnra nog onbekend of ‘in-wording’ zijn (zoals het aanpassen van wet- en regelgeving en het tot stand komen van de eerste cao-gemeenten) wordt in het draaiboek gewerkt met een aantal aannames. Deze aannames zullen in de loop van de tijd worden bevestigd, dan wel door de werkelijkheid worden achterhaald.

De VNG heeft een werkgeversforum Normalisatie ambtelijke rechtspositie opengesteld om medewerkers een platform te bieden rond dit thema. Het is een forum om vragen & antwoorden, bewezen en (nog) onbewezen ideeën, belangwekkende artikelen of beleidsnotities met elkaar te delen, die verband houden met:
  • het invoeringstraject van de Wnra (proces),
  • de transitie van een ‘publiek geregelde’ naar een ‘privaat geregelde’ rechtspositie (cultuur)
  • de toepassing van het private arbeidsrecht (operatie).
Meer informatie
Draaiboek Wnra: aan de slag!
Tijdlijn Wnra

Gerelateerd:
Publicatie ‘Normalisatie rechtspositie ambtenaren’
Ambtenaren nog geen gewone werknemers
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Bron: VNG
Delen: