Partners van de moeder met een pasgeboren kind krijgen vanaf volgend jaar 1 week geboorteverlof.

Wet Invoering Extra Geboorteverlof

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) ter consultatie aangeboden. Dankzij deze wet krijgt de partner van de moeder van een pasgeboren kind meer dagen vrij.

Zeven dagen plus vijf weken verlof

Nu krijgen vaders nog 2 dagen geboorteverlof, betaald door de werkgever. Vanaf volgend jaar wordt dat een week. Ook kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby 5 weken extra geboorteverlof krijgen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. De week geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de eerste 4 weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamverzorger net weg is of later.

Adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt ook verlengd, van 4 naar 6 weken (met een uitkering van 100% van het dagloon).

‘Geboorteverlof moet normaal worden’

Het wetsvoorstel van Koolmees moet er voor zorgen dat meer en langer geboorteverlof voor partners normaal wordt. Nu is dat nog 2 dagen betaald geboorteverlof met de keuze voor 3 dagen onbetaald ouderschapsverlof. Met de wijziging wordt beoogd dat het gaat leiden tot een betere binding tussen het kind en de partner, grotere participatie van de partner bij de zorg voor het kind en een meer evenwichtige balans van arbeid en zorgtaken tussen de partners in het huishouden.

Wet kindgebonden budget

Ook ligt het conceptwetsvoorstel ter consultatie over de wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens voor paren. Per 2020 komt er bijna 500 miljoen euro extra aan kindgebonden budget bij. In het wetsvoorstel wordt het punt waarop de inkomensafhankelijke afbouw van het kindgebonden budget voor paren begint, verhoogd. Met deze verhoging krijgen paren met een gezamenlijk toetsingsinkomen tussen de huidige afbouwgrens en circa 65.000 euro een hoger kindgebonden budget of komen zij voor het eerst in aanmerking voor een kindgebonden budget.

Consultatie

Op internet zijn de conceptwetsvoorstellen gepubliceerd:
Consultatie Geboorteverlof
Consultatie Kindgebonden budget

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Delen: