Pensioenfonds ABP lag onder vuur vanwege de gebrekkige communicatie rondom het vervallen van de Anw-compensatie.

ABP onder vuur vanwege vervallen Anw-compensatie

TV-programma Radar besteedde begin januari aandacht aan het vervallen van de Anw-compensatie bij ABP per 1 februari 2018*. Kritiek was er op de gebrekkige communicatie over deze maatregel. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool erkende dat het ABP zich hierin heeft verslikt. “Hoe we communiceren en de tijd die we hiervoor uittrekken, moet een volgende keer echt beter. We gaan hier lering uit trekken.” Zij sprak ook over de uitzondering voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor niet kunnen verzekeren. Voor deze groep blijft de Anw-compensatie bestaan onder de oude voorwaarden. Ook heeft ze de sociale partners gevraagd voor ABP-deelnemers een collectieve verzekering te sluiten.

*Eind januari heeft ABP in overleg met de sociale partners besloten de huidige Anw-compensatie te verlengen tot 1 mei. Tot die datum blijven de oude voorwaarden van kracht.

Anw-compensatie

Ambtenaren die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor niet kunnen verzekeren houden recht op Anw-compensatie voor hun partner. Eerder meldde het ABP dat beoordeling pas plaatsvindt na overlijden. Dit is aangepast: beoordeling kan ook voor overlijden worden gedaan.

Geen indexatie pensioen in 2018

Het ABP maakte ook bekend dat er in 2018 geen verhoging is van de (opgebouwde) pensioenen omdat de financiële situatie dat niet toestaat. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt met 1,8% naar 22,9%. De premiestijging zou nodig zijn vanwege de lage rente en de hogere levensverwachting. De stijging wordt gematigd dankzij de verhoging van de pensioenrekenleeftijd van 67 naar 68 jaar. Vanwege het vervallen van de Anw-compensatie vervalt ook de premie van 0,4%. De beleidsdekkingsgraad bij het ABP is nu ruim 100%. Voor indexatie is minimaal 110% nodig. Dat zit er de komende vijf jaar niet in. De kans op verlaging in de komende jaren blijft daarom aanwezig.

Beleggingen ABP

ABP maakte ook bekend niet langer te investeren in tabak en kernwapens. Dit besluit is genomen na overleg met deelnemers, werkgevers en belangenorganisaties. Binnen een jaar moeten deze beleggingen, met een waarde van 3,3 miljard euro, zijn verkocht.

Gerelateerd: Pensioenpremie ambtenaren omhoog, Ambtenaren gaan vroeg met pensioen, Vóór 64ste met pensioen, Pensioenfonds ABP tegen opsplitsing

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Radar, ABP, FD

Delen: