In het derde kwartaal van 2017 groeide de werkgelegenheid in het openbaar bestuur met 1.000 banen, zo meldt het CBS.

Ruim 12.000 vacatures

Voor het openbaar bestuur zijn er nu meer vacatures dan eind 2007, toen het totaal aantal vacatures zijn hoogste stand bereikte. Het aantal steeg van 11.100 vacatures in het tweede kwartaal naar 12.100 aan het eind van het derde kwartaal. Dat blijkt uit het kwartaalbericht arbeidsmarkt van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het derde kwartaal van 2017 is het totaal aantal banen met 51.000 toegenomen. Op jaarbasis is de banengroei de grootste sinds 2008.

Toenemende spanning arbeidsmarkt

In het derde kwartaal daalde de werkloosheid opnieuw. Daardoor neemt de spanning op de arbeidsmarkt volgens het CBS verder toe. Tegenover elke openstaande vacature staan nu gemiddeld 2 personen die geen betaald werk hebben, maar daar wel direct voor beschikbaar zijn en ook recent gezocht hebben. Vorig jaar waren dat er nog 3,2. Toch is de arbeidsmarkt nog niet zo krap als in 2008. Toen waren er per openstaande vacature 1,3 werklozen. De spanningsmeter arbeidsmarkt van het CBS geeft nog steeds een aantrekkende arbeidsmarkt aan.

Groeiende werkgelegenheid sinds 2014

Het aantal banen groeit nu drieƫnhalf jaar op rij. De laatste vier kwartalen is er een stijging van 223.000. Dat is de sterkste groei op jaarbasis sinds de periode van hoogconjunctuur in 2007-2008. De grootste banenstijging vond plaats in 2007 met 335.000. Gemiddeld waren er in het derde kwartaal 10,2 miljoen banen. Het gaat om alle banen: werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd.

CBS, Kwartaalbericht arbeidsmarkt, derde kwartaal 2017

Bronnen: Binnenlands Bestuur, CBS
Delen: