Overheidswerkgevers zijn veel positiever over het functioneren van oudere werknemers dan werkgevers in andere sectoren.

Oudere ambtenaren functioneren even goed als hun jongere collega’s

Overheidswerkgevers zijn vrijwel allemaal dik tevreden over de prestaties van hun oudere medewerkers. Bijna 95 procent van de leidinggevenden vindt dat ouderen het goed doen, en dat ze even goed functioneren als hun jongere collega’s. In andere sectoren is slechts driekwart van de werkgevers zo positief over 55-plussers. Dat meldt Binnenlands Bestuur op basis van onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Minder productief

De mening over het langer doorwerken van oudere werknemers verschuift. Veel meer dan 10 jaar terug vinden werkgevers het gewenst dat ouderen tot hogere leeftijd doorgaan. “In 2015 vond 60 procent van de werkgevers het wenselijk dat werknemers doorwerken na hun 60e levensjaar, 13 procent vond dit niet wenselijk”, aldus het SCP. “Dit aandeel neemt sinds 2007 echter niet toe. Toch vindt 17 procent van de overheidswerkgevers dat de productiviteit van ouderen lager ligt dan hun loonkosten rechtvaardigen.”

55-plussers verdubbeld

Leeftijd en vergrijzing is een belangrijk thema in de publieke sector. Want werkten er in 2003 nog zo’n 6.000 ambtenaren in de leeftijd van 55-65 jaar, nu zijn het er volgens het CBS zo’n 14.000. Er zijn meer oudere ambtenaren dan gemiddeld op de arbeidsmarkt. Hoewel er een grote uitstroom aanstaande is, met name bij gemeenten, moeten veel 55-plussers nog een lange tijd werken tot hun pensioen. Werkgevers zullen actief beleid moeten maken om deze ambtenaren vitaal hun pensioen te laten halen.

Uitdaging voor duurzame inzetbaarheid

Maatregelen om ouderen te ontlasten, zoals extra vrije dagen, taakverlichting en kortere werkweken komen steeds minder vaak voor, meldt het SCP. De sector overheid kent veel grote organisaties en dat heeft zijn weerslag op het personeelsbeleid. Werkgevers hebben volgens het onderzoek wel veel aandacht voor aspecten van duurzame inzetbaarheid: van-werk-naar-werkactiviteiten, scholing en studieverlof, de combinatie werk en zorg en telewerken, ouderenbeleid, en het aantrekken van mensen met gezondheidsbeperkingen. De lage arbeidsmobiliteit is mogelijk wel een uitdaging voor werkgevers in de publieke sector, constateren de onderzoekers.

Echtelt, P. van (2017). Duurzame inzetbaarheid: ontwikkelingen. In: Arbeidsmarkt in kaart.

Gerelateerd:
Massale uittocht oudere ambtenaren
Gemeenten blijven vergrijzen

Bronnen: Binnenlands Bestuur, SCP
Delen: