De Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 is definitief.

VNG en vakbonden bekrachtigen Cao Gemeenten

VNG en de vakbonden hebben de Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 bekrachtigd. Hiermee is de cao definitief.

Het bestuur van de VNG bekrachtigde op 5 oktober het akkoord. Gemeenten konden hun stem over het akkoord uitbrengen via een ledenraadpleging. Er hebben 245 gemeenten hun stem uitgebracht. Daarvan stemden 244 gemeenten in met akkoord. De leden van FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF stemden ook in het met akkoord.

Salarisverhoging

In het akkoord is afgesproken dat:
  • Per 1 augustus 2017 de salarissen met 1,0% stijgen. Gemeentepersoneel krijgt met terugwerkende kracht een nabetaling over de maanden augustus – oktober 2017. Deze nabetaling vindt plaats bij de salarisbetaling in november.
  • Per 1 december 2017 stijgt het Individueel Keuzebudget met 0,5 procentpunt.
  • Voor 2018 is afgesproken dat salarissen per 1 januari stijgen met 1,5%.
  • Per 1 juli 2018 stijgt het Individueel Keuzebudget met 0,25 procentpunt.
De wijzigingen zijn opgenomen in de LOGA-brief 'Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017 – 2019.'

Inhoudelijke opmerkingen

Gemeenten konden bij hun stem inhoudelijke opmerkingen meegeven. Een aantal van die opmerkingen houden verband met de invoering van de toeslag voor medewerkers in payroll of soortgelijke constructies. Gemeenten benadrukken dat bij de uitwerking van deze afspraak rekening dient te worden gehouden met de praktische en juridische uitvoerbaarheid.

Naast een LOGA-brief over de wijzigingen van salarisbedragen, WML en IKB is er ook een LOGA-brief verzonden met de wijzigingen in de CAR-UWO die per 1 januari 2018 ingaan.

Het LOGA informeert gemeenten in november over de uitwerking van de andere afspraken in het akkoord. Dit betreft onder andere de uitwerking van de toeslag voor medewerkers in een payroll of vergelijkebare constructie en de uitwerking van de harmonisatie en vereenvoudiging van het verlof.

Ledenbrief Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017 – 2019 (9 oktober 2017)
Ledenbrief Wijzigingen CAR-UWO per 1 januari 2018 (9 oktober 2017)

Gerelateerd:
CAO gemeenten akkoord
Delen: