Drie linkse partijen willen via een initiatiefwetsvoorstel payrollers gelijke rechten geven als medewerkers in vaste dienst.

Initiatiefwet gelijke rechten voor payrollers

GroenLinks, SP en PvdA dienden halverwege september een initiatiefwetsvoorstel in die de rechten van payrollers gelijk moet trekken met medewerkers in vaste dienst.

Minder administratie, meer flexibiliteit

In Nederland werken 200.000 mensen op payrollbasis. Ook bij de overheid komen dergelijke constructies nog regelmatig voor en neemt het structurele vormen aan. Naast minder administratieve rompslomp, biedt een payrollconstructie werkgevers meer flexibiliteit.

Gelijke beloning en arbeidsvoorwaarden

De linkse partijen waarschuwen dat payrollers minder verdienen en slechtere arbeidsvoorwaarden hebben dan hun collega’s met een vast dienstverband. Bovendien leidt het tot oneerlijke concurrentie, omdat payrollbedrijven goedkopere krachten kunnen aanbieden. De partijen willen payrolling niet verbieden, maar zij willen wel dat deze flexibele krachten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de werknemers van het bedrijf waar zij voor werken. Op cao-niveau wordt payrolling al ingeperkt. Zo is in de nieuwe gemeente cao afgesproken dat payrollers ten minste dezelfde beloning krijgen als vaste werknemers. Het inhuren van medewerkers op payrollbasis wordt hierdoor een stuk minder aantrekkelijk.

Eerdere poging gesneuveld

De initiatiefnemers willen een einde aan de ‘ontduikingsconstructie’ van payrolling. Gelijke beloning en gelijke secundaire voorwaarden als vakantiegeld en pensioenopbouw. De drie partijen met slechts 37 van de 150 zetels rekenen op steun van andere partijen voor hun initiatiefwet. Jaren geleden werd een soortgelijke motie breed gedragen in de Kamer. Daarin werd de regering verzocht te zorgen voor een gelijke behandeling van payrollwerknemers en mensen met een vast contract. Uiteindelijk kwam het niet tot een wetswijziging.

Overleg in de polder gestrand

Ook werkgevers en vakbonden hebben de afgelopen maanden gepraat over het aanpassen van de payrollwet, maar dat overleg is gestrand. Werkgeversorganisaties zijn tegen aanpassing van de regels. Het tast de flexibilieit van bedrijven aan en voor veel bedrijven is payrolling een instrument om te kunnen groeien; zo kunnen ondernemers zich focussen op het ondernemen en de lasten en risico's van het werkgeverschap uitbesteden.

Gerelateerd:
CAO-gemeenten akkoord
Rijksoverheid stopt met payrolling

Bronnen: Ambtenarensalaris, NOS, HrPraktijk

 

Delen: