Ziekte mag niet leiden tot een lagere WW-uitkering, zo heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald.

Ziekte mag geen gevolgen hebben voor de hoogte van de WW-uitkering

De ziekte van een werknemer mag niet leiden tot een lagere WW-uitkering, als deze werknemer daarna haar of zijn baan verliest. Zo heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaald.

Zaak tegen UWV

Het gaat om een uitspraak in een zaak van een werknemer tegen uitkeringsinstantie UWV. De werknemer was geruime tijd ziek geweest, en had in het tweede ziektejaar haar loon niet volledig doorbetaald gekregen. Toen zij zes maanden na haar herstel werkloos raakte, werd daardoor een lager dagloon vastgesteld. Daardoor ontving zij ook een lagere WW-uitkering.

Aanpassing dagloonberekening sinds 1 juli 2015

De vrouw is het slachtoffer van een aanpassing per 1 juli 2015 van regels voor het vaststellen van het dagloon. Daarbij zijn de financiële gevolgen voor langdurig zieke werknemers onvoldoende onderzocht. Voor een grote groep langdurig zieken is dat begin dit jaar gerepareerd, maar nog niet voor mensen die minder dan twee jaar ziek zijn geweest.

Reparatie van 1 januari 2017 geen definitieve oplossing

Voor 1 juli 2015 werd bij de dagloonvaststelling uitgegaan van het loon dat een werknemer zou hebben verdiend als hij niet ziek zou zijn geworden. De regelgeving is in 2015 aangepast om werknemers met en zonder werkgever gelijk te behandelen. Deze laatste groep ontvangt bij ziekte geen loon, maar ziekengeld op grond van de Ziektewet. Bij de wijziging is over het hoofd gezien dat voor deze laatste groep wordt uitgegaan van een andere periode voor de vaststelling van het dagloon, waardoor deze groep een hoger dagloon had dan werknemers met een werkgever. De minister heeft die ongelijkheid ook onderkend. Sinds 1 januari 2017 zijn de regels voor een grote groep zieke werknemers gewijzigd, maar nog niet voor werknemers die geen twee jaar ziek zijn geweest.

Verkeerde veronderstellingen bij wijziging dagloonregels

Volgens de CRvB is bij de wijziging van de dagloonregels niet goed onderzocht wat de relevante feiten en belangen zijn van de zieke werknemers. Daardoor is van verkeerde veronderstellingen uitgegaan. Ook heeft men niet goed de financiële gevolgen van deze wijziging voor de (langdurig) zieke werknemers voor ogen gehad. Die kunnen ingrijpend zijn. Voor sommige werknemers kan dit leiden tot een halvering van het inkomen. Voor werklozen die voordat zij werkloos werden ziek zijn geweest, bieden de nieuwe regels dus geen voldoende inkomensbescherming. De besluiten die op deze regels gebaseerd zijn, kunnen daarom niet in stand blijven. Het UWV moet van de rechter het dagloon van de vrouw opnieuw berekenen op basis van het loon dat zij ontving voordat zij ziek werd. Tegen die uitspraak is geen beroep mogelijk.

Bron: Rechtspraak.nl

 

Delen: