Er is een nieuwe cao-gemeenten voor de bijna 160.000 ambtenaren.

Structurele loonsverhoging van 3,25 procent

De 160.000 gemeenteambtenaren krijgen een structurele loonsverhoging van 3,25 procent. Die afspraak staat in de cao die vakbonden en gemeentelijke werkgevers na vier maanden onderhandelen overeenkwamen. De nieuwe cao loopt, met terugwerkende kracht tot 1 mei, tot 1 januari 2019.

Loon en Individueel Keuzebudget

Per augustus 2017 gaat het loon van de gemeenteambtenaar structureel met 1 procent omhoog. Het Individueel Keuzebudget (IKB) stijgt vanaf december met 0,5 procent. In januari 2018 is er een loonsverhoging van 1,5 procent. En per 1 juli 2018 stijgt het IKB met nog eens 0,25 procent. In totaal gaat het om een structurele verhoging van 3,25 procent.

Aanpak payrollen

Onderdeel van de cao-afspraak is het terugdringen van flexwerken, waaronder payrollen. Voor payrollers geldt een toeslag waardoor het aantrekkelijker moet worden de flexwerkers in dienst te nemen. De flextoeslag zorgt er vanaf 1 juli 2018 voor dat tijdelijke medewerkers ten minste hetzelfde loon krijgen als hun collega's met een vast contract.

Verlof en bewust belonen

De VNG zette tijdens de onderhandelingen in op de harmonisatie van het verlof zodat medewerkers meer keuzevrijheid krijgen om hun verlof in te zetten. Partijen zijn het eens om een nieuwe verlofregeling uit te werken en deze regeling in 2020 op te nemen in de cao. Gemeenten kunnen een pilot starten met bewust belonen op basis van het advies uit het co-creatietraject.

Generatiepact

In de cao is ook afgesproken dat gemeenten in 2017 en 2018 nog eens tweeduizend jongeren gaan aannemen, onder meer via intensivering van het generatiepact. Het akkoord is definitief zodra de leden akkoord gaan.

Principeakkoord Cao gemeenten 1 mei 2017- 1 januari 2019

Gerelateerd: Cao gemeenten nog ver weg

Bronnen: Binnenlands Bestuur, VNG
Delen: