De overheden blijven ver achter bij de doelstelling voor de banenafspraak 2016. Staatssecretaris Klijnsma neemt maatregelen.

Overheid banenafspraak

Overheidswerkgevers hebben de doelstelling voor de banenafspraak 2016 niet gehaald. Zij bleven steken op 3.600, terwijl de doelstelling 6.500 was. Staatssecretaris Klijnsma van SZW kondigt maatregelen aan voor het activeren van de quotumregeling. Het achterblijven van de overheden is des te schrijnender omdat het bedrijfsleven aantoont dat het wel kan. Werkgevers in de markt creëerden 19.000 banen: 5.000 meer dan hun target. Dankzij hun inspanningen kwam het totaal aantal banen uit op 22.500 waarmee de banenafspraak van 20.500 banen ruimschoots is gehaald. Dit blijkt uit de tweemeting die de staatssecretaris naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Meer formele dienstverbanden

In het Sociaal Akkoord is afgesproken om tot en met 2025 in totaal 125.000 banen bij reguliere werkgevers in te richten, speciaal bestemd voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 bij werkgevers in de markt en 25.000 bij overheidswerkgevers. In de eerste twee jaren werd het afgesproken aantal ruimschoots gehaald. Dat is vooral te danken aan de werkgevers in de markt. Van de nu gerealiseerde 22.500 banen gaat het om ruim 12.600 formele dienstverbanden en bijna 10.000 ‘inleenverbanden’ via uitzendbureaus en detacheringen vanuit de sociale werkvoorziening. Opvallend is dat het aantal inleenverbanden afneemt ten gunste van formele dienstverbanden.

Doel banenafspraak onverkort gehandhaafd

In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten uit 2015 is vastgelegd dat werkgevers die tekortschieten daarvoor heffingen kunnen krijgen. Klijnsma kondigt aan dat zij nu het traject inzet voor de activering van een quotumheffing voor de sector overheid. Hiervoor treedt het kabinet in overleg met gemeenten en sociale partners. 'Het doel van de afspraak in het Sociaal Akkoord blijft onverkort gehandhaafd', stelt Klijnsma.

Voor het achterblijven van de realisatie voert het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) een aantal knelpunten aan.
  • De overheid heeft een relatief grotere opdracht gekregen dan de marktsector. Daarbij worden de overheidswerkgevers geconfronteerd met uitstroom van WIW-ers en ID-ers. Die banen moeten eerst worden ingehaald voordat nieuwe banen worden gerealiseerd die meetellen.
  • Bij veel overheids- en onderwijsorganisaties is er een tegengesteld opdracht. Veel organisaties hebben de afgelopen jaren diensten uitbesteed, zoals schoonmaak en catering. Dit zijn banen die vaak geschikt zijn om iemand uit de doelgroep in te plaatsen.

Bonussen gemeenten blijven onbenut

Doordat gemeenten te weinig beschutte banen creëren, blijft een groot deel van de bonussen hiervoor onbenut. Het totaalbudget voor 2017 was 11 miljoen euro terwijl de uitkering over de laatste twee jaar 1,156 miljoen euro is. Gemeenten zijn per 1 januari 2017 verplicht beschut werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Die verplichting komt doordat de gemeenten in de eerste helft van 2016 ver achter bleven bij hun target: zijn creëerden slechts 115 van de afgesproken 3.200 werkplekken. Een kwart van de gemeenten bood helemaal geen beschut werk aan. Het ministerie publiceerde in januari een lijst met aantallen beschut werk per gemeente voor 2017 en voorlopige aantallen voor 2018. Gemeenten mogen vijf jaar doen om de doelstelling (3.200) voor 2016 te halen en krijgen in die periode (tot 2020) jaarlijks een bonus. Einddoelstelling voor 2048 is 30.000 beschutte werkplekken.

Gerelateerd:
Beschutte werkplek wordt verplicht
Alleen provincies op schema met garantiebanen
Gemeenten creëren geen beschut werk

Bronnen: Binnenlands Bestuur, VNG
Delen: