Het aantal arbeidsplaatsen bij de overheid kromp de afgelopen drie jaar en blijft krimpen.

Minder banen bij de overheid

Terwijl in vrijwel alle sectoren het aantal banen is toegenomen, daalt het aantal functies bij de overheid. Vorig jaar kromp het aantal ambtenarenbanen met 0,2 procent en dit jaar met 0,8 procent. Dat meldt UWV.

Krimp werkgelegenheid overheid 2010 - 2020

Tussen 2017 en 2020 verwacht UWV dat er nog eens 8.000 banen bij de overheid verdwijnen. De krimp is al jaren gaande. In de periode tussen 2010 en 2015 kromp het personeelsbestand bij de overheid met 50.000 personen. Dat gebeurde vooral bij gemeenten, provincies en bij defensie.

Oorzaken banenkrimp

De banenkrimp bij de overheid is onder andere het gevolg van een nauwere samenwerking tussen gemeenten. Daarnaast verdwijnt een deel van de administratieve taken door automatisering en digitalisering. Een derde van het overheidspersoneel heeft op dit moment een economisch-administratieve functie (secretaresses, receptionisten, etc.). In dit soort beroepen worden de kansen om een baan te vinden of te behouden steeds kleiner.

Gewilde functies bij de overheid

Er zijn ook beroepen bij de overheid met goede kansen op een baan. Zo is er grote vraag naar financieel specialisten en hoogopgeleide ICT’ers. Ook zijn er kansen voor technisch personeel grond-, weg- en waterbouw, brandweerlieden en adviseurs bodemonderzoek en -sanering.

Overige werkgelegenheid

Is er minder kans op emplooi bij de overheid, in de rest van de arbeidsmarkt trekt de vraag naar medewerkers flink aan. Dankzij de economische groei ontstaan er jaarlijks zo’n 900.000 vacatures. De grootste banengroei is te zien bij de sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling: plus 40.000 banen. In deze sector zijn uiteraard ook de nodige functies bij overheden.

Factsheet arbeidsmarkt Overheid, april 2017

Bronnen: Binnenlands Bestuur, UWV

 

Delen: