Het UWV verwacht dat duizenden ambtenaren hun baan verliezen door digitalisering. Anderzijds zijn er meer vacatures.

Automatisering maakt werk ambtenaar overbodig

Duizenden ambtenaren moeten de komende jaren vrezen voor hun baan doordat hun werk geautomatiseerd wordt. Liefst één op de drie overheidsdienaren is extra kwetsbaar, schrijft het UWV in een rapport over werkgelegenheid bij de overheid. Het gaat vooral om overheidspersoneel met een economisch-administratieve functie. Door automatisering en digitalisering wordt een deel van die taken vervangen door computersystemen.

Minder banen bij de overheid

Het aantal banen bij de overheid daalt de komende vier jaar met 0,4% per jaar, voorspelt het UWV. Dat betekent dat 8.000 ambtenaren hun baan kwijtraken, niet alleen vanwege de digitalisering, maar ook omdat gemeenten meer gaan samenwerken. Tussen 2010 en 2015 daalde het aantal ambtenaren al met 50.000, vooral bij gemeenten en provincies.

Vergrijzende ambtenaren

Slechts een op de vijf overheidsmedewerkers is jonger dan 35 jaar. Vooral bij de rechtelijke macht en de provincies werken weinig jongeren. Ruim een kwart van het overheidspersoneel is 55 jaar of ouder terwijl het landelijk gemiddelde op 17 procent ligt. De vergrijzing is het hoogst bij het Rijk, gemeenten, provincies en de rechtelijke macht: een derde van de medewerkers is 55 jaar of ouder.

Toenemende werkgelegenheid

In 2015 en 2016 ontstonden er jaarlijks 28.000 vacatures bij de overheid. Dat is 37 procent meer dan in de jaren ervoor. De sterke stijging is mogelijk het gevolg van de uitbreiding van de flexibele schil bij de overheid. De toename van het aantal vacatures was overigens aanzienlijk sterker voor beroepen op hoger niveau dan voor andere beroepsniveaus.

Voor 2017 en 2018 verwacht het UWV bijna 30.000 vacatures per jaar. Dit heeft te maken met de uitstroom door pensionering en de behoefte aan andere medewerkers, vanwege nieuwe taken of door digitalisering van werkprocessen.

UWV, Overheid Factsheet arbeidsmarkt

Bronnen: DFT, UWV

Delen: