De werkdruk van ambtenaren is lager dan gemiddeld in Nederland. Dat blijkt uit een studie van het CBS.

Werkdruk ambtenaren

Ambtenaren kunnen hun werk goed aan. Dat wil zeggen: ambtenaren ervaren minder werkdruk dan de gemiddeld werknemer. Maar wie manager is bij de overheid, ervaart juist weer meer werkstress. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Klassieke ‘stressberoepen’

Bepaalde beroepen staan bekend vanwege de hoge werkdruk. Dit zijn onder meer leerkrachten basisonderwijs, artsen, verpleegkundigen, boekhouders en leidinggevenden. Factoren voor deze werkdruk zijn: 1) heel veel moeten werken, 2) extra hard moeten werken en 3) snel moeten werken (strakke deadlines). De stress bij leidinggevenden is vaak het gevolg van het vele computerwerk. Een andere belangrijke stressfactor is het aantal uren dat per week gewerkt wordt. Dat begint bij werkweken van 45 uur of meer, aldus het CBS. Verder hecht een werknemer tegenwoordig aan ‘het carrière moeten kunnen maken’, ‘leuke en interessante collega’s’, een ‘sympathieke baas’, ‘leer- en ontwikkelingsmogelijkheden’ en ‘goede secundaire arbeidsvoorwaarden’. De stelling is dat als aan deze factoren niet is voldaan, dit verhogend op de ervaren werkdruk werkt.

Werknemers openbaar bestuur

Van de gemiddelde werknemer vindt 36 procent dat hij erg snel moet werken; onder de medewerkers in het openbaar bestuur is dit slechts 29 procent. Bij de categorie ‘heel veel werk doen’ is het verschil bijna 4 procent en bij ‘extra hard werken’ is de verhouding 31 versus 25 procent. Overigens is de werkdruk tussen 2014 en 2015 iets afgenomen. Vond in 2014 nog 45 procent dat er heel veel werk te doen was, een jaar later is dat minder dan 42 procent.

Werkstress belangrijkste veroorzaker ziekteverzuim

Het onderwerp werkdruk is ook een van de lopende thema’s van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat kwam in actie omdat onderzoek aantoont dat 12 procent van de werknemers burn-out-klachten heeft, ruim 40 procent zijn werk mentaal belastend vindt en een kwart aangeeft altijd onder hoge tijdsdruk te moeten werken. Hoge werkdruk is nu de belangrijkste oorzaak voor werkuitval. Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Bij het ministerie loopt sinds 2014 de vier-jaar-durende campagne ‘Check je Werkstress’.

Niet te snelle conclusies over stress onder ambtenaren

Het CBS-onderzoek kan ook een vals beeld scheppen over de werkstress onder ambtenaren. Zo blijkt uit tevredenheidsonderzoek eerder dit jaar onder ambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie dat een kwart weg wil vanwege de werkdruk. Verder klagen ook ambtenaren bij de Belastingdienst steen en been. En ook bij gemeenteambtenaren blijkt keer op keer dat de werkdruk bovengemiddeld hoog is wat leidt tot hoge ziekteverzuimcijfers.

Download: CBS, Beroep en werkdruk in Nederland 2017

Bronnen: Binnenlands Bestuur, CBS, Algemeen Dagblad, Intermediair

Delen: