Op 1 mei loopt de cao gemeenten af. Bonden en de VNG hebben hun inzet bekendgemaakt. Het valt of staat met de loonstijging.

Bonden en VNG maken inzet bekend

De onderhandelingen voor een nieuwe cao gemeenten, die op 1 mei 2017 afloopt, zijn begonnen. 160.000 gemeenteambtenaren krijgen hierdoor vernieuwde arbeidsvoorwaarden.

  • Koopkracht. Een loonstijging van 2,5 procent.
  • Werkzekerheid. Evaluatie trajecten en mogelijkheid proefplaatsing.
  • Meer vast werk. Minder externe inhuur.
  • Meer generatiepacten. Jongeren meer kansen, ouderen gezond langer door.
  • Gezond werk. Maatregelen tegen werkdruk en gezonde werkplekken.
  • Rechtspositie. Na normalisering ambtenarenstatus dezelfde rechten en plichten.

Eerste overleg

Tijdens het eerste overleg, halverwege februari, hebben VNG en de bonden hun inzetbrief toegelicht. Niet verrassend, stelt de VNG in de inzetbrief andere accenten dan de vakbonden. Waar de bonden een loonstijging van 2,5 procent eisen, komen de werkgevers niet met een concreet loonbod. Juist de koopkrachtverbetering wordt dus de inzet van de onderhandelingen. Op andere punten – minder flexwerk, het verder uitrollen van generatiepacten en de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren – naderen de bonden en de VNG elkaar.

Het volgende overleg staat gepland op 8 maart. Dan wordt onderzocht of concrete afspraken mogelijk zijn.

VNG arbeidsvoorwaardennota

Het bestuur van de VNG heeft daags na het eerste overleg de definitieve arbeidsvoorwaardennota vastgesteld met daarin de uitgangspunten van de gemeentelijke werkgevers voor het cao-overleg. Ten opzichte van de concept arbeidsvoorwaardennota zijn er kleine verschillen: veel gemeenten hebben namelijk principieel bezwaar tegen het voorstel voor bewust belonen omdat het te veel ingrijpt op de bedrijfsvoering en het HRM van gemeenten en dat cao-afspraken zich moeten beperken tot de arbeidsvoorwaarden. De VNG zet daarom niet in op een voor alle gemeenten geldend systeem voor bewust belonen. De VNG faciliteert wel een meerderheid van gemeenten die wel een systeem voor bewust belonen willen introduceren, bijvoorbeeld met een β€˜kan’-bepaling in de rechtspositie of pilots.

Inzetbrieven

Inzetbrief VNG
Inzetbrief FNV
Inzetbrief CNV

Bronnen: VNG, FNV, CNV
Delen: