Op dinsdag 4 april 2017 vindt het congres HRM in de Overheid plaats in Bussum. Een evenement voor de HR-professional werkzaam bij de overheid.

HRM in de Overheid 2020: naar een innovatieve, flexibele arbeidsorganisatie

Op dinsdag 4 april 2017 vindt het vijfde congres HRM in de Overheid plaats in Bussum. HRM in de Overheid is een platform voor & door HR professionals, directie, gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid.

Inspelen op veranderende omgevingseisen

HR-afdelingen in de overheid staan onder toenemende druk om te professionaliseren. Overheden en overheidsorganisaties hebben telkens te maken met veranderende omgevingseisen waarop ze flexibel moeten kunnen reageren. Zo moeten ze meer werken als netwerkorganisatie, meer maatwerk aan de burger leveren, minder vanuit regels georganiseerd zijn, hun medewerkers flexibel kunnen inzetten, hun dienstverlening digitaliseren en de decentralisatie organiseren.

De rol van de HR-professional

De veranderende eisen aan de overheid vraagt om een andere manier van leidinggeven, meer zelfsturing en zelforganiserende teams en mensen, meer ondernemerschap en verantwoordelijkheid. De moderne HR-professional moet daar effectief mee omgaan. HR speelt een rol in het begeleiden van de organisatieverandering, maar moet ook de menselijke kant van verandering in de gaten houden. Het loslaten van oude structuren, processen en instrumenten en het sturen op resultaat vraagt ‘omdenken’ van HR, bestuur en raad. HR gaat op zoek naar de synergie en verbindende kracht tussen mensen én organisaties. De verwachting is dat HR zich meer en meer zal gaan richten op organisatieverandering- en ontwikkeling, waarbij HR de positie claimt om vroegtijdig in deze veranderingstrajecten te participeren. Kortom: HR als verbindende factor tussen Bestuur, Directieteam en gemeentesecretarissen.

Congres HRM op dinsdag 4 april

Dit zijn de thema’s die aan de orde komen tijdens het congres HRM in de Overheid op 4 april in Congrescentrum Spant! in Bussum.

Inschrijven/aanmelden (€295,00 excl. BTW)
Meer informatie

Bron: HRMindeOverheid.nl

Delen: