Voor ambtenaren gelden straks dezelfde ontslagregels als voor andere werknemers. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel dat dit regelt.

Makkelijker ontslag voor werknemers publieke sector

De meeste werknemers in de publieke sector kunnen straks gemakkelijker worden ontslagen, omdat zij hun speciale ambtenarenstatus verliezen. Zij krijgen, net als werknemers in de marktsector, een regulier arbeidscontract en dezelfde ontslagregels. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel van het CDA en D66 dat dit regelt. De VVD en PvdA hadden al in hun regeerakkoord opgenomen om het ambtenarenrecht te ‘normaliseren’.

Al zes jaar in de maak

Het initiatiefwetsvoorstel werd al in 2010 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarna is er jaren over gesteggeld. Vooral de overheidsvakbonden waren fel tegen het voorstel. Nu de senaat akkoord is, zal het naar verwachting nog twee à drie jaar duren voor de wetswijziging daadwerkelijk in werking kan treden. De nieuwe regels gelden niet voor alle ambtenaren. Zo behouden de politie, defensie, rechters, de Hoge Colleges van Staat, bestuurders van zbo’s en het OM hun ambtelijke status. Dit moet hen vrijwaren van politieke druk.

Minder bezwaarmogelijkheden bij ontslag

Volgens de indieners leidt de nieuwe wet tot minder bureaucratie. Nu nog kan een ambtenaar twee keer intern bij zijn werkgever bezwaar maken tegen zijn ontslag en daarna kan hij nog terecht bij de bestuursrechter én de Centrale Raad van Beroep. Maar straks kan hij net als andere werknemers louter nog verhaal halen bij de kantonrechter en kan hij niet meer in hoger beroep.

Door de statuswijziging worden de ontslagkosten voor de overheid op termijn verlaagd met 7 tot 24 miljoen euro per jaar. De eenmalige uitgaven van de wetswijziging, o.a. vanwege aanpassingen in wetboeken, bedragen 56 tot 200 miljoen euro. De wet heeft volgens D66 als extra voordeel dat werknemers makkelijker kunnen overstappen van de marktsector naar een publieke werkgever en omgekeerd.

Gerelateerd:
Publicatie ‘Normalisatie rechtspositie ambtenaren’
Ambtenaren nog geen gewone werknemers
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Bron: FD

Delen: