Nu het Individueel Keuzebudget (IKB) in de cao staat, kunnen ambtenaren kiezen tussen extra verlof of extra geld.

Individueel Keuzebudget in de cao

Het Individueel Keuzebudget geeft ambtenaren de vrijheid om zelf te kiezen tussen meer verlof of meer salaris. Maar de regeling geeft gemeenten ook de mogelijkheid om de doelen voor hun werknemers uit te breiden. Een fiscaal aftrekbare fiets bijvoorbeeld.

Met het Individueel Keuzebudget (IKB) in de cao kunnen ambtenaren zelf kiezen tussen extra verlof of een financieel extraatje. Vanaf 1 januari 2017 gaat de regeling in bij gemeenteambtenaren. Het budget is afhankelijk van het salaris en bestaat bij gemeenteambtenaren uit de voormalige eindejaarsuitkering, de vakantietoelage en de levenslooptoelage.

Moderniseren cao

Deze flexibele manier om arbeidsvoorwaarden te gebruiken is een aanzet om de cao te moderniseren. Het Individueel Keuzebudget wordt dus gevormd door een aantal elementen van de jaarlijkse beloning samen te voegen. Vervolgens wordt daarvan elke maand een twaalfde deel aan de medewerker toegekend. Die kan maandelijks kiezen wat hij wil doen met het bedrag waar hij recht op heeft. Het is mogelijk het opgebouwde IKB-budget uit te laten keren in geld, om te zetten in vakantie-uren of te reserveren voor uitbetaling op een later moment in het jaar.

Positieve ervaring bij waterschappen

Het nieuwe systeem vraagt wel wat meer aandacht van de ambtenaren. Ze moeten leren ermee om te gaan en zelf financiële keuzes maken. Verschillende sectoren, waaronder de waterschappen hebben het IKB al ingevoerd.

Individuele gemeenten kunnen de opties van het IKB uitbreiden als daar behoefte aan is. Medewerkers zouden dan bijvoorbeeld hun budget kunnen inzetten voor een fiets of hun contributie voor de vakbond. ‘Hierdoor kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die de fiscus biedt om fiscaal gunstig loon uit te ruilen tegen bestedingsdoelen in het IKB,’ aldus de VNG.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, VNG

Delen: