Ambtenaren zijn gelukkige mensen, ook in hun werk. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en I & O Research.

Hoog geluksgevoel

Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en I & O Research blijkt dat ambtenaren over het algemeen gelukkig zijn en ook op het werk een hoog geluksgevoel ervaren. Ambtenaren waarderen ‘geluk in het algemeen’ met het rapportcijfers 7,6 en het geluksgevoel op hun werk met een 7,2. Werk is belangrijk voor Nederlanders. Ambtenaren vinden hun werk nog iets belangrijker (83% belangrijk) dan niet-ambtenaren (78%). Daarbij valt op bij ambtenaren dat minder werkzame uren tot meer geluk in het werk leidt.

Hoe ouder hoe minder tevreden

Leeftijd speelt ook een rol bij de gelukservaring. Driekwart van de jongeren (18-35) waardeert geluk op het werk met een 7 of 8. Dat aandeel neemt stapsgewijs af per leeftijdsgroep tot 58% onder de 55-plussers. Daarentegen zijn juist ambtenaren die na hun 65ste nog werken bijzonder gelukkig over hun werk. De helft van hen geeft zelfs een 9.

Ontevreden over werkplek

Werkenden zijn gelukkig over het woon- werkverkeer (7,4) en over collega’s (7,3). Minder tevreden zijn ze over de werkgever (6,7), de leidinggevende (6,7) en het kantoorpand (6,8). Ambtenaren zijn hierover minder tevreden dan werknemers buiten de overheid. Dat geldt vooral voor het gebouw waarin men werkt.

Tevredenheid over salaris

Ambtenaren en niet-ambtenaren zijn even tevreden over hun salaris. Beide groepen waarderen dit met een 7. Een grote groep van werknemers in het bedrijfsleven (44%) is blij dat ze geen ambtenaar zijn. Van de ambtenaren is 10% niet blij ambtenaar te zijn, 25% is neutraal en ruim de helft is wel blij ambtenaar te zijn.

Gerelateerd: Ambtenaar heeft droombaan

Bron: Binnenlands Bestuur

Delen: