Door de vergrijzing van de gemeenteambtenaren is er een grote uitstroom van kennis en ervaring.

Veel gemeenteambtenaren gaan met pensioen

Ruim één op de zes gemeenteambtenaren gaat de komende vijf jaar met pensioen. Dit jaar bereiken ruim 4.400 gemeenteambtenaren de pensioengerechtigde leeftijd. Over twee jaar wordt de piek bereikt en mogen ruim 4.500 gemeenteambtenaren met pensioen. De vergrijzing leidt daardoor jaarlijks tot een uitstroom van 2,7 tot 2,9 procent van het totale ambtenarenbestand. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2015 van het A+O fonds Gemeenten.

Uitstroom blijft op hoog niveau

Volgens Bart Verhaagen, specialist strategische personeelsplanning, blijft de uitstroom na 2020 nog wel enige jaren op ongeveer hetzelfde niveau. De gemiddelde leeftijd bij gemeenten ligt op ruim 48 jaar. Er volgt dus nog een heel groot cohort van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd naderen. Dat gaat dan samen met een verdere vergrijzing van het personeelsbestand. Over vier jaar is de gemiddelde gemeenteambtenaar 50 jaar. Die veroudering kan worden afgevlakt door meer traineeplaatsen te bieden of via zogenaamde generatiepacten.

Uitstroom biedt gemeenten kansen

Volgens Verhaagen zien de meeste gemeenten het vertrek van oude medewerkers – en daarmee ook van kwaliteit en ervaring – niet langer als een probleem. “Er zijn vanwege bezuinigingen en een andere manier van werken steeds minder ambtenaren nodig”, aldus Verhaagen. Uitstroom via natuurlijk verloop is dan een welkome en relatief goedkope uitweg om de omvang van de bezetting terug te dringen.

Ander type ambtenaar

De grote uitstroom van pensioengerechtigde medewerkers biedt gemeenten bovendien ruimte om meer jongeren en andere type ambtenaren aan te trekken. Volgens Verhaagen is er in onze participatiemaatschappij meer behoefte aan ambtenaren die als procesbegeleider in samenwerking met inwoners plannen opstellen.

Gerelateerd:
Oud maakt plaats voor jong
Gemeenten blijven vergrijzen

Bron: Binnenlands Bestuur

Delen: