Het CAOP heeft de uitgave ‘Normalisatie rechtspositie ambtenaren: hoe verder?’ gepubliceerd: hoe ziet het arbeidsvoorwaardenoverleg in de publieke sector eruit?

Publicatie ‘Normalisatie rechtspositie ambtenaren: hoe verder?’

Het CAOP, het kennis- en dienstencentrum voor arbeidszaken in het publieke domein, heeft de publicatie ‘Normalisatie rechtspositie ambtenaren: hoe verder?’ online gezet. De nieuwe publicatie biedt context, een terugblik, reflecties en een vooruitblik over de inrichting van het arbeidsvoorwaardenoverleg in de publieke sector.

Wet al zes jaar onderweg

Het wetsvoorstel Normalisatie rechtspositie ambtenaren kent een lange geschiedenis, die in november 2010 begon in de Tweede Kamer. Het proces ging gepaard met veel politiek wikken en wegen. Het wetsvoorstel beroert niet alleen de politiek, maar uiteraard ook ambtenaren en vakbonden. Dat voedt de discussie in het parlement.

Rapport ‘Buitengewoon Normaal’

Aanleiding voor deze CAOP-publicatie vormt het rapport 'Buitengewoon Normaal', dat op verzoek van het kabinet is opgesteld door de werkgroep ‘Normalisatie rechtspositie overheidspersoneel’. De huidige publicatie geeft antwoord op de vraag ‘hoe verder?’ voor de wijze waarop het arbeidsvoorwaardenoverleg in de publieke sector kan worden ingericht.

Inhoud van de publicatie

De publicatie gaat in op het effect dat het aannemen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren kan hebben, in samenhang met het arbeidsvoorwaardenoverleg in de publieke sector. De publicatie biedt zowel een terugblik als een vooruitblik. Een blik naar de toekomst van arbeidsverhoudingen in de publieke sector, als een reflectie op toekomstscenario’s voor de ambtelijke cao-onderhandelingen. Er zijn diverse overwegingen opgenomen: het sectoroverleg van de kabinetssectoren, het ontstaan van een ‘derde soort’ werknemer (de genormaliseerde werknemer), de verschillen in status tussen de ambtenaar en de overheidswerknemer enzovoort

Behandeling Eerste Kamer

Het initiatiefwetsvoorstel Normalisering rechtpositie ambtenaren bevindt zich in een afrondende fase. De Eerste Kamer heeft de verdere behandeling gepland op 27 september 2016.

Gerelateerd:
Ambtenarenwet en OR
Ambtenaren nog geen gewone werknemers
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Bronnen: caop.nl, Kennisbank Openbaar Bestuur

Delen: