Het Generatiepact in Den Haag lijkt een succes, met meer banen voor jonge ambtenaren en meer energie voor oudere ambtenaren.

Jonge ambtenaren vinden werk dankzij ouderen

Tientallen nieuwe jonge ambtenaren hebben een baan gevonden bij de gemeente Den Haag. De functies kwamen vrij doordat oudere ambtenaren uren hebben ingeleverd tegen gunstige voorwaarden in het kader van het Generatiepact. Bijna een derde van de Haagse ambtenaren van 60 jaar en ouder leverde uren in.

Den Haag voorloper met Generatiepact

Den Haag is de eerste grote gemeente die zijn ambtenaren aanbiedt deel te nemen aan het Generatiepact. Zestigers hebben hierdoor de mogelijkheid om 60% te gaan werken tegen doorbetaling van 80% van het loon en 100% pensioenopbouw. Doordat zoveel ambtenaren meedoen aan de regeling, kunnen zo'n 65 jongeren worden aangenomen. Daarvan zijn er al 39 in dienst. Wethouder Rabin Baldewsingh verlengt de regeling tot 2019.

Ouderen hebben meer energie, jongeren hebben werk

De wethouder vindt het Generatiepact een succes. “Dankzij het generatiepact blijven ouderen energiek aan de slag en kunnen we meer jongeren een baan bij de gemeente aanbieden”, aldus Baldewsingh. “Het pact levert daarmee een bijdrage aan onze strijd tegen jeugdwerkloosheid in de stad terwijl we tegelijkertijd de gemeentelijke organisatie verjongen.”

Verjonging gemeentelijke organisatie

De effecten van de inzet op verjonging van de gemeentelijke organisatie zijn inmiddels zichtbaar. In 2015 was Den Haag de enige G4-gemeente die een lichte stijging had van het aantal jongere ambtenaren, van 13% eind 2014 tot 15% halverwege 2016. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd na jaren van toename in anderhalf jaar gedaald van 47,8 jaar naar 47,4 jaar.

Van de ruim 7.000 Haagse gemeenteambtenaren is momenteel 48% ouder dan 50 jaar en 15% jonger dan 35 jaar. Met het Generatiepact en andere maatregelen wil de gemeente voor 2019 bereiken dat 20% van alle ambtenaren 35 jaar of jonger is.

Bron: Binnenlands Bestuur

Delen: