Gemeenten laten steeds vaker toekomstige bestuurders screenen op hun netwerken en mogelijke belangenconflicten. Dat meldt BNR.

Veel meer aandacht voor integriteit

De aandacht voor integriteit van bestuurders en raadsleden is bij gemeenten flink toegenomen. Bureaus Necker van Naem en Berenschot zien het aantal screeningen explosief stijgen.

Screening

Bij een screening worden vooral het netwerk en de (voormalige) functies van toekomstige bestuurders onder de loep genomen en wordt gekeken of die geen risico vormen. Volgens Hans Oostendorp van Necker van Naem is vooral de aandacht voor preventie 'enorm toegenomen'. Gemeenten laten bijvoorbeeld in kaart brengen waar integriteitsrisico's liggen voor politici. Het resultaat kan zijn dat een wethouder een voor hem riskant deel van zijn portefeuille afstaat.

Meer onderzoeken

Berenschot ziet ook het aantal onderzoeken naar aanleiding van misstanden toenemen, maar heeft daarover geen cijfers. Ook OIO (Onderzoeksraad Integriteit Overheid) en BIOS (Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector), die recent zijn opgegaan in het Huis voor Klokkenluiders, herkennen zich in een toegenomen aandacht voor integriteit bij gemeenten.

Niet beperkt tot gemeenten

Volgens Berenschot speelt integriteit niet alleen bij gemeenten, maar ook steeds vaker bij provincies, waterschappen en toezichthouders, vooral rond verkiezingen.

Angst onder bestuurders en raadslieden

Anderzijds zijn steeds meer burgemeesters, wethouders en raadsleden bang om beschuldigd te worden van niet-integer handelen, bleek uit het Jaaroverzicht 2015 van het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers.

Bronnen: BNR, Binnenlandsbestuur.nl

Delen: