Het Huis voor klokkenluiders is sinds 1 juli geopend voor melders van maatschappelijke misstanden.

Huis voor klokkenluiders open sinds 1 juli

Wie als klokkenluider een maatschappelijke misstand aan de kaak wil stellen, kan daarvoor sinds 1 juli terecht bij het Huis voor klokkenluiders. Het Huis gaat zowel meldingen van klokkenluiders onderzoeken als klokkenluiders bijstaan. Het Huis moet problemen met klokkenluiders voorkomen die na een melding in problemen zijn geraakt, zoals in het verleden gebeurde.

Is de melding een misstand?

Wanneer een klokkenluider zich bij het Huis voor klokkenluiders meldt, dan controleert het Huis eerst of er inderdaad sprake is van een misstand. Is dat niet het geval, maar is er bijvoorbeeld sprake van een arbeidsconflict, dan zal het Huis de klager doorsturen naar – in dit geval – de vakbond. Gaat het om een misstand, dan neemt het Huis dat in onderzoek. Het gaat alleen om de misstand zelf. Het Openbaar Ministerie blijft onderzoek doen naar strafbare feiten; de inspectiediensten controleren de arbeidsomstandigheden.

Eerst interne melden

Werknemers en ambtenaren die op hun werk een misstand tegenkomen, moeten dat op basis van de nieuwe wet wel eerst intern melden. Organisaties met meer dan vijftig werknemers moeten daarvoor een regeling opstellen. Hoe die regeling er precies uitziet, wordt aan de organisatie zelf overgelaten. Wel moet er onder meer instaan hoe de werkgever met de melding omgaat en dat een melder een raadsman in vertrouwen kan nemen.

Belangrijke punten uit de klokkenluiderswet

De wet Huis voor klokkenluiders geldt vanaf 1 juli 2016 voor werknemers en werkgevers. Een werkgever is in dit verband iedereen die arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten. Een werknemer is iemand die nu arbeid verricht of in het verleden heeft verricht, als ambtenaar of in het bedrijfsleven, met of zonder arbeidscontract. Dus óók zzp’ers, vrijwilligers, flexwerkers en stagiairs.

Alle organisaties waar vijftig of meer mensen werken moeten een klokkenluidersregeling hebben. Hierin staat hoe de werkgever omgaat met meldingen van een misstand. In de wet staat wat er ten minste in de regeling moet staan. Regelingen van vóór 1 juli moeten dus aan de wet worden aangepast.

Aard van de meldingen

Een melding moet betrekking hebben op een misstand met een maatschappelijk belang:
  • schending van een wettelijk voorschrift
  • gevaar voor de volksgezondheid
  • gevaar voor de veiligheid van personen
  • gevaar voor de aantasting van het milieu

Huis voor klokkenluiders

Bij het Huis voor klokkenluiders werken adviseurs en onderzoekers. Adviseurs zijn nooit betrokken bij onderzoek. Ze geven alleen informatie over hun adviezen aan de onderzoekers als de klokkenluider dat zelf wil. Omgekeerd geven onderzoekers nooit een advies aan klokkenluiders. Ze zijn ook niet betrokken bij de adviezen die adviseurs geven.

Gerelateerd:Uitstel voor wet klokkenluiders

Bronnen: Staatscourant, huisvoorklokkenluiders.nl/

Delen: