Nu blijkt dat gemeenten nauwelijks beschut werk creëren komt staatssecretaris Klijnsma met een wettelijke verplichting.

Gemeenten moeten verplicht beschut werk bieden

Gemeenten worden verplicht om mensen met een beperking aan werk te helpen. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat de wet wijzigen om ervoor te zorgen dat gemeenten mensen met een arbeidsbeperking ook echt aan een beschutte werkplek helpen.

Klijnsma wil de verplichting nadat uit onderzoek van de Inspectie SZW bleek dat 25% van de gemeenten helemaal geen beschut werk biedt en dat gemeenten slechts 115 plekken hebben gerealiseerd waar er dit jaar 3.200 mensen aan werk geholpen moeten worden.

Te weinig geld

De VNG vindt dat een wettelijke verplichting de beleidsvrijheid aantast van de gemeenten. Die krijgen volgens de VNG bovendien te weinig budget van het kabinet voor de relatief dure beschutte sociale werkvoorziening. Gemeenten kiezen daarom voor goedkopere alternatieven, zoals vrijwilligerswerk met behoud van uitkering of de dagbestedingactiviteiten. Dat constateert ook Divosa. ‘Belangrijkste zorg van gemeenten is dat de structurele financiering voor beschut werk nu niet toereikend is.' Divosa adviseert de Kamer af te zien van wettelijke verankering en anders voldoende budget ter beschikking te stellen.

De SER signaleerde onlangs ook al dat gemeenten nog veel te weinig doen om mensen met een beperking aan werk te helpen. Werkgevers en werknemers stelden vast dat de afbouw van de sociale werkplaatsen sneller gaat dan het opzetten van alternatieven.

VVD tegen verplichting

Coalitiepartner VVD is tegen een wettelijke verplichting en wil alleen akkoord gaan als de zogeheten praktijkroute er komt. Hierbij gaan werknemers van wie op de werkvloer blijkt dat zij niet genoeg capaciteiten hebben om zelfstandig het minimumloon te verdienen, automatisch instromen in het 'doelgroepenregister banenafspraak'. Het bedrijfsleven en de overheid moeten tot 2026 samen stapsgewijs in totaal 125.000 mensen uit dit register aan een baan helpen. Blijven zij in gebreke, dan wordt een quotumregeling van kracht met boetes van 5000 euro per ontbrekende gehandicapte.

De praktijkroute zou een vereenvoudiging moeten zijn ten opzichte van de huidige situatie, waarbij uitkeringinstantie UWV bepaalt of een werknemer in het doelgroepenregister thuishoort.

Bronnen: ANP, Financieel Dagblad

Delen: