Minister Plasterk introduceert samen met de belangenclubs een actieprogramma om raadsleden beter te laten functioneren.

Actieprogramma voor raadsleden

Minister Plasterk introduceert een actieprogramma dat hij samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, de Vereniging van Griffiers en de VNG wil uitvoeren om raadsleden beter te laten functioneren.

Onderzoeken naar gemeenteraden

De afgelopen maanden verschenen er diverse onderzoeken over de positie van de gemeenteraden in de veranderende taken die gemeenten hebben als gevolg van de decentralisaties. Zo blijkt uit een onderzoek van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) dat de meeste raadsleden gemiddeld 16 uren per week kwijt zijn aan het raadswerk. De werkdruk wordt als hoog ervaren, vooral door het vele leeswerk en de vergaderingen. Daardoor is er te weinig tijd voor de essentiƫle taak: de voorstellen van B&W beoordelen, de daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen en achteraf de uitvoering te controleren. Daarnaast zijn er steeds meer gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten die voor raadsleden moeilijk te volgen zijn.

Werkdruk

Bij het actieplan staat voorop dat de werkdruk onder raadsleden verlicht moet worden. Raadsleden en griffiers hebben al voorbeelden aangedragen van nieuwe vergadermodellen en bondige raadsstukken. Ook wordt er gewerkt aan een Digitaal Leerplatform met juridische en inhoudelijke basiskennis, filmpjes en e-learingmodules.

Onderling vertrouwen tussen raad en college en een goede ambtelijk-bestuurlijke samenwerking helpt raadsleden bij het optimaal vervullen van hun taken. Tijdige en juiste informatie hoort daarbij.

Vergoeding

Ook kijkt het actieplan naar de vergoeding van raadsleden. Daarom gaat de minister met de VNG en de beroepsverenigingen bekijken of en hoe de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden verbeterd kunnen worden, zoals een hogere vergoeding, het instellen van burgerschapsverlof en meer budget voor de ondersteuning van de gemeenteraad.

Actieplan

Het actieplan kent de volgende elementen: 

 1. Scholing en kennisdeling in het belang van een goed functionerende raad
  a. Aanpak ervaren werkdruk onder raadsleden
  b. Structureel regionaal scholingsaanbod voor raadsleden
  c. Digitaal leerplatform voor raadsleden.
 2. Samenspel binnen het gemeentebestuur
  a. Programma Lokale Democratie in Beweging over vernieuwend samenspel binnen het gemeentebestuur in het licht van actuele opgaven
  b. Visievorming op het griffiersambt ter ondersteuning van raden.
 3. Grip op regionale samenwerking en sociaal domein
  a. Extra ondersteuning op het sociaal domein: opleidingsaanbod financieel toezicht, privacy en verantwoording en incidentmanagement.
  b. Workshops Grip op regionale samenwerking verlengen
  c. Onderzoek naar mogelijkheden om regionale oriƫntatie van raadsleden te versterken.
 4. Aantrekkelijkheid van het ambt vergroten
  a. Adviesaanvraag over raadsvriendelijk personeelsbeleid en verantwoorde vergoeding
  b. Aandacht voor voldoende raadsbudget
  c. Programma Aanzien van het ambt, onder meer door het inzetten van ambassadeurs, aandacht voor First Time Voters en de cursus Politiek Betrokken, Politiek Actief.

Download Kamerbrief over actieplan ter versterking van de positie van raadsleden

Bronnen: HR-overheid.nl; Ministerie van Binnenlandse Zaken

Delen: