Er is weinig oog voor de begeleiding van werknemers als het gaat om ontwikkeling, carrière en cao-vragen. Vakbond FNV Overheid wil daarom de invoering van Personeelszorg.

Personeelszorg voor persoonlijke ontwikkeling, carrière en cao-vragen

Sinds de invoering van Human Resource Management is er nog maar weinig oog voor de begeleiding van werknemers als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, carrière en cao-vragen. FNV Overheid wil daarom de invoering van Personeelszorg. Dat meldt Binnenlands Bestuur.

Begeleiding verdwenen

Sinds Personeelszaken in Human Resource Management (HRM) is opgegaan is er veel begeleiding verdwenen. Vragen over carrièremogelijkheden of arbeidsvoorwaarden moeten tegenwoordig door de direct leidinggevende worden beantwoord. Dat is voor veel ambtenaren een gevoelig obstakel. Ze willen liever niet dat hun leidinggevende weet dat ze vragen of twijfels over hun werk hebben. FNV Overheid pleit daarom voor de invoering van Personeelszorg.

Gat tussen managers en HRM

Binnen de overheid lopen alle lijnen via de managers. In de praktijk worden managers uiteindelijk afgerekend op de output van hun afdeling en niet op de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers. De HR-afdeling vervult slechts een adviesrol en heeft een minimale rol bij de uitvoering van de cao-afspraken. Bovendien zijn ze te druk met andere dingen en niet volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken.

FNV Overheid organiseerde in de afgelopen maanden bijeenkomsten in de Rijksdienst waar ambtenaren zich konden uitspreken. Er bleek een duidelijke behoefte aan Personeelszorg omdat ‘HR voor medewerkers nauwelijks bereikbaar is en managers leiding geven aan veel mensen en geen tijd hebben.’

Persoonlijke begeleiding naast HR

Medewerkers binnen de Rijksoverheid missen dus de persoonlijke begeleiding vanuit de organisatie op het gebied van opleiding, persoonlijke ontwikkeling en cao-verwante zaken. Daarom pleit FNV Overheid voor een vorm van Personeelszorg, iemand die naast personeelszaken opereert, die een vraagbaak is voor de medewerkers en die een leidinggevende aan de afspraken kan houden. 'Mensen die een onafhankelijke positie hebben en het medewerkersbelang en, daarmee ook het lange termijn organisatiebelang, goed kunnen verbinden. Veiligheid en vertrouwelijkheid zijn daarbij van cruciaal belang.'

Bronnen: Binnenlands Bestuur, FNV

Delen: