Gemeenten trekken weer meer personeel aan, maar slagen er niet in jongeren aan te trekken. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten.

Sinds jaren weer hogere instroom gemeenten

Gemeenten nemen weer meer personeel aan. Daarbij blijft het aantal jongeren sterk achter. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2015. Vorig jaar was de gemiddelde instroom voor alle gemeenten 6,2 procent tegenover 3,5 procent in 2014. De stijgende trend doet zich voor bij kleine en (middel)grote gemeenten en komt vooral doordat de meeste vacatures (ruim 60 procent) ingevuld worden door externe kandidaten.

Jongeren blijven achter

Hoewel de instroom van nieuw personeel bij gemeenten toeneemt, maken jongeren nauwelijks kans. De gemiddelde leeftijd van nieuwe gemeenteambtenaren is 45 jaar. Wel worden er meer mensen aangenomen in de leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar, maar de instroom van medewerkers jonger dan 25 jaar daalt juist.

Specifieke werving van jongeren

De meeste gemeenten zeggen dat zij een specifiek werving- en selectiebeleid gebruiken om de instroom van jongeren te bevorderen. Daarbij ondervinden zij wel belemmeringen bij het werven van jongeren. Het gaat dan om: het ontbreken van vacatures of structurele formaties, onvoldoende werkervaring en onvoldoende bekendheid met de gemeente als werkgever.

Sterke vergrijsde werkvloer

We zien dus een verdere vergrijzing van de gemeentelijke organisatie. De gemiddelde leeftijd van de gemeenteambtenaar is toegenomen van bijna 46 jaar in 2010 naar ruim 48 jaar in 2015. Er zijn nu meer 60-plussers dan 35-minners. Dat onder andere doordat er minder ambtenaren zijn onder de 35 jaar. Slechts 10 procent van de gemeenteambtenaren is nu jonger dan 35 jaar tegenover 35 procent in de landelijke beroepsbevolking. Bij ongewijzigd beleid zal de gemiddelde leeftijd rond 2020 hoger zijn dan 50 jaar.

Personeelsmonitor

De Personeelsmonitor Gemeenten 2015, een publicatie van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A+O fonds) Gemeenten, biedt inzicht in verschillende HR- en arbeidsmarkt-indicatoren en is een waardevol instrument voor gemeenten.

Bronnen: Binnenlands Bestuur; www.aeno.nl

Delen: