Er komt een proef waarbij ambtenaren hun verlofdagen mogen delen met collega’s voor bijvoorbeeld mantelzorg.

Proef om verlofdagen te delen

De deeleconomie dringt door in het domein van de ambtenaar: het delen van verlofdagen. Het Rijk houdt een proef waarbij ambtenaren hun bovenwettelijke verlofdagen mogen delen met collega’s die tijd nodig hebben voor bijvoorbeeld mantelzorg. Het delen van verlofdagen kan al, maar gebeurt in de praktijk nauwelijks. Minister Asscher van SZW hoopt dat meer werkgevers volgen. Asscher: “Met vrijwillig delen van verlofdagen kun je je collega helpen om werk en zorgtaken op een verantwoorde manier te combineren.” De proef moet nog worden uitgewerkt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en besproken worden met vakbonden en medezeggenschaporganen.

Delen moet vrijwillig gebeuren

Uitgangspunt van het verlof delen is dat het vrijwillig gebeurt. De werkgever mag werknemers dus niet dwingen om verlofdagen af te staan. Bovendien geldt het alleen voor bovenwettelijke verlofdagen. Dat betekent dat alle werknemers in alle gevallen recht blijven houden op het wettelijk aantal verlofdagen.

Delen voor tijdelijke intensieve zorgtaken

De verlofdagen kunnen gebruikt worden voor collega’s die tijdelijk te maken krijgen met intensieve zorgtaken. Zoals mantelzorg voor ouder, partner, kind of iemand die hulp nodig heeft. Voor dergelijke taken is al kort en langdurend zorgverlof mogelijk, maar in een onverwachte zorgsituatie schieten die mogelijkheden soms tekort.

Uit cijfers van de Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat 30% van de werkende mantelzorgers soms een vakantiedag inzet om zorg te kunnen bieden. Bovendien meldt 2% van de werkende mantelzorgers zich wel eens ziek om te kunnen mantelzorgen. Delen van verlof kan voorkomen dat een collega uitvalt vanwege gezondheidsklachten of dat het werk er onder lijdt.

Goede ervaringen in Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft al goede ervaringen opgedaan met het vrijwillig delen van verlofdagen. In 2015 schonken 87 ambtenaren in totaal 170 verlofdagen aan 43 mantelzorgende collega’s. De gemeente heeft inmiddels besloten het systeem definitief in te voeren.

Bronnen: personeelsnet.nl, Rijksoverheid.nl

Delen: