P&O kan de werkgeverscommissie ondersteunen bij het personeelsbeleid tegenover de griffie.

P&O kan helpen bij personeelbeleid, raad blijft verantwoordelijk

De gemeenteraad heeft een rol als werkgever van de griffie en de griffier. Elke gemeenteraad heeft daarom een werkgeverscommissie die de rol van werkgever vervult.

De afdeling P&O of een externe consulent kan de werkgeverscommissie ondersteunen bij het personeelsbeleid omtrent de griffie. De verantwoordelijkheid ligt echter bij de werkgeverscommissie en de gemeenteraad. Dit blijkt uit het filmpje De ondersteuning van de werkgeverscommissie van Petra Habets Advies & Ontwikkeling in opdracht van Raadslid.Nu.

Ondersteuning door P&O

De gemeenteraad en werkgeverscommissie kunnen ondersteuning krijgen door P&O. Zo geeft gemeenteraadslid Martin Sagel aan dat ‘op bepaalde onderdelen, weliswaar met behulp en de ondersteuning van P&O-medewerkers, je toch je verantwoordelijkheid moet nemen’. Het raadslid zegt dat in zijn gemeente Assen de werkgeverscommissie gewend is op te trekken met één P&O-medewerker.

Onafhankelijke consulent

Sommige gemeenten maken gebruik van een externe consulent of notulist. Een gemeenteraadslid in Zoetermeer zegt hierover: “Dat is eigenlijk heel prettig. Het is iemand zonder last of ruggespraak en zonder de neiging om mee te praten”.

Effectief en efficiënt functioneren van de raad

De werkgeversfunctie van de raad is belangrijk omdat de griffie een essentiële rol speelt in het effectief en efficiënt functioneren van de raad. Voor het sterk en krachtig functioneren van de raad en daarmee voor het aanzien van de lokale democratie is een goede ondersteuning essentieel.

De raad als werkgever in instructiefilmpjes

Raadslid.Nu heeft acht werkgeversfilmpjes over de rol van de raad op de site geplaatst om de bewustwording van de werkgeversrol van de raad te vergroten.

Bron: Raadslid.Nu

Delen: