In vergelijking met het bedrijfsleven gaan ambtenaren vroeg met pensioen en blijven ze lang voor dezelfde werkgever werken. Dat blijkt uit onderzoek door TNO.

Relatief vroeg met pensioen, maar wel steeds later

De overheidssector heeft in vergelijking met andere sectoren een lage gemiddelde pensioenleeftijd. Maar oudere werknemers willen wel steeds langer doorwerken. Ook denken ambtenaren dat zij in staat tot een hogere leeftijd door te kunnen werken. Dat blijkt uit de Monitor Duurzame Inzetbaarheid van TNO (58 pagina’s, excl. bijlagen).

Afnemende mobiliteit

Uit het onderzoek blijkt ook dat de mobiliteit van ambtenaren flink is afgenomen. Net als in andere sectoren denken ook minder ambtenaren sinds 2010 dat zij gemakkelijk een andere baan zouden kunnen vinden. Wel melden relatief veel ambtenaren dat zij een cursus of opleiding gevolgd hebben in de voorgaande twee jaar. Binnen de overheid ligt scholing zo’n vijftien procent hoger dan in het bedrijfsleven. Relatief veel ambtenaren vinden leermogelijkheden op het werk belangrijk.

Minder verloop dan bij andere sectoren

Een opvallende verschil tussen overheidsorganisaties en de rest van de arbeidsmarkt is het verloop van werknemers. De dynamiek op de arbeidsmarkt nam iets af maar lijkt nog steeds aanzienlijk. In 2014 werkte veertig procent van de werknemers minder dan vijf jaar bij de huidige werkgever, bij ambtenaren is dat percentage bijna twintig procent lager.

Slechte regelmogelijkheden

Een zorgelijke ontwikkeling is dat ruim veertig procent van de werknemers hoge psychosociale arbeidsbelasting ervaart. Nog ernstiger zijn de cijfers rondom regelmogelijkheden en sociale steun in het arbeidsproces. Voor de helft van de ondervraagde werknemers vormt dit verschijnsel een potentieel arbeidsrisico. In totaal zegt tien procent van alle werknemers te kampen met een verstoorde werk-privébalans. Bij de overheid is het iets beter dan gemiddeld.

Pensioenleeftijd ambtenaren 1 jaar lager dan gemiddeld

De overheidssector behoorde in 2014 tot de sector met de laagste gemiddelde pensioenleeftijd. Ambtenaren gaan gemiddeld met 63,2 met pensioen terwijl de gemiddelde werknemer met 64,1 jaar met pensioen gaat. Maar oudere ambtenaren willen wel steeds langer doorwerken. Ook achten zij zich in staat tot latere leeftijd te kunnen doorwerken.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, TNO

Delen: