De koepelorganisatie van GGD’s waarschuwt dat de toenemende personeelstekorten een mogelijk gevaar vormen voor de volksgezondheid.

GGD bezorgd om gezondheidstaken

De Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD's) kampen met toenemende tekorten aan personeel waardoor ze onvoldoende ruimte hebben om de uitbraak van infectieziekten tegen te gaan. Vanwege onvoldoende personeel staat ook het bestrijden van antibioticaresistentie onder druk. Dit schrijft koepelorganisatie GGD GHOR Nederland in het rapport Publieke gezondheid borgen.

Druk door decentralisaties en instroom asielzoekers

De GGD’s hebben het drukker door de decentralisaties op het terrein van de jeugdzorg en Omgevingswet. Ook de instroom van asielzoekers en de opkomst van nieuwe infectieziekten en antibioticaresistentie hebben effect op het werk van de GGD's. Bij deze extra taken dreigt er tegelijkertijd een tekort aan geschoolde, specialistische professionals. Dat vormt al met al een potentieel gevaar voor de publieke gezondheid.

Bestrijden van infectieziektes complexer

In het rapport noemt de GGD GHOR Nederland twee belangrijke taken die onder druk staan: de infectieziektebestrijding en de antibioticaresistentie. Het bestrijden van infectieziektes is de afgelopen jaren complexer geworden. Zo neemt de kans op uitbraken toe, alleen al omdat mensen meer reizen. En zoönosen, ziekten die van dier op mens overgaan, hebben grote maatschappelijke consequenties. GGD’s komen dan ook vaker in actie, zoals bij de Q-koorts en internationale uitbraken als MERS en ebola.

Capaciteitstekort bij antibioticaresistentie

Naast het gevaar van infectieziektes vraagt het tegengaan van antibioticaresistentie om een intensieve aanpak. ‘Maar de veiligheid is nu nog niet in het geding’, aldus Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland. Wel waarschuwt hij ervoor dat de GGD’s met de huidige capaciteit en middelen onvoldoende toekomen aan het voorkomen van en voorbereiden op uitbraken. Er zijn tientallen extra fte nodig. Ook moeten er meer medische milieukundigen worden opgeleid.

Bronnen: GGDGHOR.nl, Binnenlands Bestuur

Delen: