Een gemeente mag een ambtenaar die geen homo’s wil trouwen ontslaan. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep beslist.

Hoogste rechter stemt in met ontslag weigerambtenaar

De gemeente Den Haag mocht een ambtenaar die geen homostellen wilde trouwen ontslaan. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op het gebied voor ambtenarenrecht, eind februari beslist.

Weigerambtenaar profileerde zich als weigerambtenaar

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, en oud-gemeenteraadslid voor de ChristenUnie-SGP, had zich in de landelijke media duidelijk geprofileerd als weigerambtenaar. Hij liet optekenen dat hij geen huwelijken zou sluiten tussen mensen van hetzelfde geslacht. Hij vond dat hij dit mocht omdat hij deze functie al had toen de gemeente met een nieuwe beleidslijn kwam om de sociale acceptatie van homoseksualiteit te vergroten en discriminatie tegen te gaan. De opstelling van de weigerambtenaar was, volgens de gemeente, onverenigbaar met dit beleid en met de voorbeeldfunctie die Den Haag daarbij wil vervullen. Daarop volgde ontslag.

Gedrag ambtenaar onverenigbaar met gemeentebeleid

De CRvB oordeelde dat de opstelling van de ambtenaar onverenigbaar is met het beleid van de gemeente. De Raad stelt dat er sprake is van een impasse in de arbeidsverhouding. Voor ontslag is het niet vereist dat die impasse het gevolg is van gevoerd beleid. Het college mag op ieder moment een standpunt innemen over problemen die zich voordoen tijdens een dienstverband. En dat heeft het college in dit geval gedaan.

Gemeenten mogen weigerambtenaren weigeren

Het standpunt van het college is volgens de CRvB in overeenstemming met de huidige wetgeving. Na het ontslag zijn het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling gewijzigd. Door deze wetswijziging hebben gemeenten de vrijheid om weigerambtenaren niet in dienst te nemen of te houden.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, AD

Delen: