De overheid schept te weinig gehandicaptenbanen. Het thema heeft te weinig prioriteit bij overheidswerkgevers en de beoogde 3.000 extra banen worden niet gehaald. Dat meldt banenambassadeur Hans Spigt.

Banenambassadeur rapporteert en waarschuwt

De overheid geeft niet het goede voorbeeld bij het scheppen van gehandicaptenbanen. Het thema speelt nauwelijks bij een aantal overheidswerkgevers en de beoogde 3.000 extra banen worden niet gehaald. Dat blijkt uit een rapport van banenambassadeur Hans Spigt aan Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken. Spigt is begin vorig jaar benoemd om 25.000 extra arbeidsplaatsen voor zwakkere groepen te helpen realiseren bij de overheid. Die banen zijn onderdeel van de banenafspraak met bedrijven en vakbonden om voor 2026 minimaal 125.000 plaatsen te creëren.

Werkgevers hebben andere zaken aan hun hoofd

Spigt waarschuwde een half jaar geleden al dat de overheid achterliep op het bedrijfsleven. Hij constateerde dat veel overheidswerkgevers te druk zijn met het verwerken van eerdere bezuinigingen en reorganisaties om ruimte te maken voor mensen met beperkingen. Het creëren van banen voor gehandicapten leidt bovendien tot verdringing van bestaande werknemers.

Sectoren die (ver) achterlopen zijn het basisonderwijs, ministeries (Financiën en Veiligheid & Justitie) en de politie. Overheden zijn vaak nog in de experimenteerfase, daadwerkelijke acties zijn er weinig. Maar er zijn ook overheden die het goed doen, zoals de provincies en de gemeenten.

Lagere drempels voor aannemen arbeidsgehandicapten

Het ministerie van Sociale Zaken wacht de definitieve cijfers in juni af voordat ze met conclusies komt. Tegelijkertijd maakte Sociale Zaken bekend dat het gemakkelijker wordt voor werkgevers om gehandicapten aan te nemen en subsidies aan te vragen.

Zo mogen jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs voortaan direct aan de slag en hoeven zij niet te wachten op de UWV-toets voordat ze meetellen als 'beschutte' baan. Verder wordt de loonkostensubsidie voor arbeidsbeperkte jongeren vereenvoudigd en verruimd. De subsidieregeling wordt nu ook beschikbaar voor werkgevers die al gehandicapte jongeren in dienst hebben. Daarnaast komt er een overbruggingssubsidie voor de eerste zes maanden van het dienstverband, zodat werkgevers alvast financiële steun hebben totdat hun aanvraag is gehonoreerd.

Vooruitlopen op de wet

De wijzigingen zijn in overleg met gemeenten en werkgevers uitgewerkt en komen in een wetsvoorstel dat na de zomer naar de Tweede Kamer gaat. De werkgevers mogen daar al op vooruitlopen, vindt staatssecretaris Klijnsma.

Bron: Het Financieele Dagblad

Gerelateerd: Alleen provincies op schema met garantiebanen; Gemeenten creëren geen beschut werk

Delen: