De Wet Huis voor Klokkenluiders is onverwacht uitgesteld omdat de senaat extra garanties wil voor klokkenluiders.

Nieuw debat Huis voor Klokkenluiders

Op 16 februari zou de Eerste Kamer stemmen over de Wet Huis voor Klokkenluiders. De verwachting was dat de senatoren de wet zouden aannemen. Maar het liep iets anders. De senaat wil dat twee kritiekpunten weggenomen worden. Daardoor werd er niet gestemd over de initiatiefwet.

Positie klokkenluider beter beschermen

De senatoren willen meer zekerheid voor klokkenluiders. Het gaat daarbij om de samenwerking tussen het Klokkenluidershuis en het Openbaar Ministerie en over de rechtspositie van flexkrachten en vrijwilligers die een misstand aan de kaak stellen.

Dossier niet automatisch bij OM

De senaat wil wettelijk bepalen dat het dossier van een klokkenluider die zelf ook in de fout is gegaan niet bij het Openbaar Ministerie belandt, waardoor de klokkenluider automatisch strafrechtelijk vervolgd kan worden. Dat zou klokkenluiders afschrikken en daardoor zouden ze feitelijk meewerken aan hun eigen vervolging. Vervolging door het Openbaar Ministerie blijft mogelijk, maar het OM mag daarvoor niet de dossiers van het huis gebruiken, maar moet zelf onderzoek doen.

Betere bescherming andere groepen

De senaat heeft ook kritiek op de rechtsbescherming van flexkrachten: zelfstandigen, stagiairs en vrijwilligers. De wet beschermt werknemers die een misstand aan de kaart stellen. Het is niet duidelijk of en in hoeverre die bescherming ook geldt voor andere groepen medewerkers.

Het debat wordt vanaf 1 maart voortgezet.

Bron: www.hr-overheid.nl

Delen: