De huisvestingsvoorzieningen voor nieuwe burgemeesters en wethouders zijn veranderd. De wijzigingen houden verband met de op 1 februari van kracht geworden wijzigingen in de Gemeentewet.

Huisvestingsvoorzieningen burgemeesters

Burgemeesters moeten wonen in de gemeente waar ze werken. Een burgemeester die nog niet verhuisd is naar zijn nieuwe werkgemeente kan vooraan nog tweemaal een jaar extra ontheffing krijgen van de verhuisplicht. Dit is een van de wijzigingen van de Gemeentewet. De verruiming van de ontheffing van de verhuisplicht moet ook worden verwerkt in de rechtspositionele aanspraken omdat deze gekoppeld zijn aan de ontheffing door de gemeenteraad van maximaal één jaar na aanvang van de benoeming.

Huisvestingsvoorzieningen wethouders

Ook is de regeling voor verhuiskosten en tijdelijke voorzieningen voor wethouders aangepast. De duur van de vergoeding is tijdens de ontheffing van de woonverplichting maximaal drie jaar

De belangrijkste wijzigingen voor (waarnemende) burgemeesters

  • Het recht op verhuiskostenvergoeding voor burgemeesters is verruimd van twee naar drie jaar.
  • Waarnemende burgemeesters hebben recht op een verhuiskostenvergoeding. Zij hebben geen woonverplichting.
  • Burgemeesters hebben maximaal drie jaar recht op vergoeding van dubbele woonlasten mits zij ingeschreven staan in de werkgemeente. De vergoeding is gemaximeerd op 18% van de bezoldiging ongeacht de gemeenteklasse. De vergoeding gaat in vanaf de verhuisplicht en de aanspraak op de vergoedingen. Eventuele huuropbrengsten van de oude woning worden verrekend. De vergoeding dubbele woonlasten geldt niet voor waarnemende burgemeesters.
  • Tijdelijke huisvesting kan – naast een pension, hotel, bed & breakfast of appartement – ook een woning zijn die door de gemeente ter beschikking wordt gesteld, zoals een ambtswoning. De vergoeding geldt maximaal voor de duur van de ontheffing van de verhuisplicht. Dit geldt ook voor waarnemende burgemeesters die willen verhuizen naar de tijdelijke werkgemeente.
  • De vergoeding voor reis- en pensionkosten gedurende de ontheffing van de woonplicht is gemaximeerd op 18% van de bezoldiging. De vergoeding is inclusief gas, water en licht, exclusief overige kosten. Eventueel verschuldigde loon- en inkomstenbelasting wordt gecompenseerd.
  • Als een (waarnemend) burgemeester gebruikmaakt van de pensionkostenregeling of de vergoeding dubbele woonlasten heeft hij éénmaal per week recht op een vergoeding van de reiskosten naar de oude woning tot maximaal de duur van de ontheffing van de verhuisplicht. Als sprake is van een eerdere verhuizing dan kan ook van deze regeling gebruik worden gemaakt zolang de woning nog niet is verkocht en sprake is van dubbele woonlasten, maar niet langer dan dat de woning is verkocht of drie jaar na aanvang van de benoeming. Waarnemende burgemeesters kunnen van deze vergoeding gebruikmaken zolang de waarneming duurt.
  • Burgemeesters hebben recht op een vergoeding woon-werkverkeer mits zij ingeschreven staan in de werkgemeente of ontheffing hebben van de verhuisplicht. Waarnemende burgemeesters behouden de vergoeding voor woon-werkverkeer gedurende de waarneming. De vergoeding per kilometer is € 0,15. Voor waarnemende burgemeesters die op 31 januari 2016 in functie waren blijft de vergoedingsregeling € 0,28/km.

De belangrijkste wijzigingen voor wethouders

  • De vergoeding voor reis- en pensionkosten tijdens de ontheffing van de woonverplichting is maximaal 18% van de bezoldiging. De vergoeding blijft inclusief gas, water en licht, exclusief overige kosten. De eventueel verschuldigde loon- en inkomstenbelasting wordt gecompenseerd.
  • De vergoeding voor dubbele woonlasten is gemaximeerd op 18% van de bezoldiging. Eventuele huuropbrengsten van de oude woning worden verrekend. De duur is afhankelijk van de ontheffing van de woonverplichting met een maximum van drie jaar. De vergoeding kan bestaan uit de huur van de woning of de rente van schulden ter verwerving van de woning of de kosten van een ter beschikking gestelde woonvoorziening. Deze kosten zijn inclusief elektriciteit, gas en water. De eventueel verschuldigde loon- en inkomstenbelasting wordt gecompenseerd;
  • Als een wethouder gebruikmaakt van de pensionkostenregeling of de vergoeding dubbele woonlasten heeft hij éénmaal per week recht op een vergoeding van de reiskosten naar de oude woning tot maximaal de duur van de ontheffing van de verhuisplicht. Als sprake is van een eerdere verhuizing dan kan ook van deze regeling gebruik worden gemaakt zolang de woning nog niet is verkocht en sprake is van dubbele woonlasten, maar niet langer dan dat de woning is verkocht of drie jaar na aanvang van de benoeming.
Bron: hr-overheid.nl
Delen: