Het kabinet laat onderzoeken of ambtenarenpensioenfonds ABP in stukken kan worden geknipt. De overheidswerkgevers willen zo meer greep krijgen op de pensioenpremies. De vakbonden en ABP zelf zijn tegen een gedeeld fonds.

Onderzoek naar opknippen ABP

Het kabinet laat onderzoeken of ambtenarenpensioenfonds ABP in stukken kan worden geknipt. De overheid wil zo meer greep krijgen op de kosten van het ambtenarenpensioen. Dat meldt Het Financieele Dagblad.

Te weinig grip op pensioenpremie

Volgens minister Plasterk van BZK ervaren ‘overheidswerkgevers weinig grip op de pensioenpremie die ze afdragen’ en is het ‘lastig om overeenstemming met vakbonden te bereiken om de regeling aan te passen.’

Ambtenaren hebben een uitkeringspensioen. Als de beleggingen tegenvallen, gaat de pensioenpremie omhoog. Dat maakt het voor werkgevers lastig om de kosten in te schatten. Om meer grip op hun kosten te hebben zijn de meeste bedrijven overgestapt op een regeling waarbij de premie constant is en werknemers opdraaien voor tegenvallers op de beurs.

Verschuiving beleggingsrisico naar werknemers

Uit de woorden van Plasterk valt op te maken dat veel overheidswerkgevers (waaronder Rijk, gemeenten en scholen) het beleggingsrisico bij de werknemers willen neerleggen, maar dat dit lastig is zolang ze voor hun pensioenen als verdeelde club moeten onderhandelen met een landelijk blok van vakbonden. Op advies van een ambtelijke commissie laat de minister daarom onderzoeken of het ABP gesplitst moet worden. Het FNV en CNV zijn hier mordicus op tegen. Maar ook het ABP zelf reageert afwijzend.

ABP wijst splitsing af

Het ABP waarschuwt dat het splitsen van het pensioenfonds, dat een beheerd vermogen heeft van 350 miljard euro, nadelige gevolgen heeft. ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann zegt te begrijpen dat Plasterk de regeling iets wil veranderen, maar zij wijst de meest vergaande variant van splitsing af. “De nadelen zouden dan groter kunnen zijn dan de voordelen. Dat kan ten koste gaan van de pensioenen.” Wortmann vindt dat in het vervolgonderzoek goed gesproken moet worden met vakbonden en met de overige overheidswerkgevers.

Betere onderhandelingspositie werkgevers als doel

Een ambtelijk onderzoeksrapport stelt dat verbetering van de onderhandelingspositie van werkgevers een doel is. In het huidige overleg hebben de bonden een ‘organisatievoordeel’ en kunnen zij zich gemakkelijk ‘hard opstellen’, aldus het rapport, terwijl tussen de gezamenlijke werkgevers de samenwerking ‘stroef’ gaat. Het rapport constateert dat verandering nodig is, omdat bonden nu moeilijk te winnen zijn voor een lagere premie. Ze weten immers dat de overheid niet failliet kan gaan aan een hogere premie. Volgens het rapport is de premie bij ABP, als deel van de loonsom, de afgelopen tien jaar steeds hoger geweest dan in marktsectoren.

Bron: Het Financieele Dagblad

Delen: