Hoewel het expertisecentrum Veilige Publieke Taak is gestopt, blijft actief beleid tegen agressie op de publieke werkvloer hard nodig. Eén op de drie ambtenaren heeft ermee te maken.

Expertisecentrum Veilige Publieke Taak gestopt

Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak is na vier jaar gestopt. Het centrum was opgezet om agressie tegen publieke werknemers aan te pakken en bestond uit het CAOP, Slachtofferhulp Nederland en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. De drie organisaties zetten wel afzonderlijk hun activiteiten voort. Dat blijkt ook nodig want het probleem is nog lang niet opgelost.

Ziekteverzuim

Eén op de drie overheidsmedewerkers heeft te maken met geweld en agressie. De daaraan verbonden kosten door bijvoorbeeld ziekteverzuim zijn zo’n 350 miljoen euro per jaar. Daar maakte minister Plasterk van Binnenlandse Zaken bekend. De minister ziet wel dat steeds meer overheidsorganisaties maatregelen nemen tegen agressie en geweld.

Geen verbetering sinds 2007

Uit de monitor Veilige Publieke Taak 2015 blijkt dat het percentage slachtoffers van agressie door derden de laatste jaren gelijk blijft. Ambtenaren hebben vooral last van intimidatie. Slachtoffers van agressie en geweld kampen vaker met gezondheidsproblemen, verzuimen vaker en langduriger en zijn minder tevreden met het werk en de arbeidsomstandigheden.

Er is één lichtpuntje: steeds meer slachtoffers geven aan dat hun organisatie voldoende maatregelen treft. Maar volgens minister Plasterk moeten agressie en geweld nog meer bespreekbaar worden gemaakt binnen alle lagen van de organisatie en onacceptabel gedrag moet altijd worden gemeld. Dat betekent in een aantal organisaties dat het taboe rondom agressie en geweld nog moet worden doorbroken en een cultuurverandering moet worden ingezet.

Boekje en tips tijdens afsluitende bijeenkomst

Het expertisecentrum dat de organisaties van kennis en advies voorzag, is nu dus gestopt. De activiteiten zijn afgesloten met een bijeenkomst. Daarbij zijn elf tips geformuleerd hoe je agressie kunt voorkomen met behulp van gastvrijheid. Ook is het boekje De toekomst van agressievrij werk gepubliceerd. Daarin geven bestuurders en mensen van de werkvloer hun visie op een veilige publieke taak. Informatie over het tegengaan van agressie op het werk staat op de website www.agressievrijwerk.nl.

Bronnen: Agressievrij Werk, caop.nl, gemeente.nu, rijksoverheid.nl

Elf tips voor gastvrije omgeving
 1. Gastvrijheid gaat om beleving (emotie, zintuigen).
 2. Met gastvrijheid wil je graag bereiken dat mensen vrienden, fans, of ambassadeurs van je worden.
 3. Maak verbinding met mensen: met je ogen, je handen, woorden, maar vooral met je hart.
 4. Geef mensen het gevoel dat ze welkom zijn. Geef ze aandacht.
 5. Richt de ruimte in op de behoeften van je klanten, gasten, burgers etc.
 6. Verdiep je in de ander en behandel de ander zoals die ander behandeld wil worden. Behandel elkaar als mensen en realiseer je dat geen mens gelijk is.
 7. Verdiep je in jezelf, want wat je uitstraalt krijg je terug. Ben je nog tevreden met je werk? Ben je trots op je werk? Heb je er plezier in? Ben je nog een leuk mens? Waar is je bezieling? Volg je droom en neem je zelf vooral niet te serieus.
 8. Het gaat om kleine dingen, zoals een schommel bij de bushalte of een paar woorden leren in de taal van de ander.
 9. Maak het verschil. Overtref de zone van wederzijdse onverschilligheid en zoek de ‘breakaway zone’. Met andere woorden: wees niet tevreden met een cijfer onder de 7 maar ga voor de 9+.
 10. Haal het goud naar de voorkant en zet je beste mensen of beste organisatieonderdelen op de voorgrond. Niet alleen de eerste indruk is belangrijk, maar de laatste indruk ook.
 11. Zorg ervoor dat je niet alleen kennis hebt over je eigen taken en werkzaamheden, maar ook over taken en werkzaamheden die met die van jou te maken hebben. Dit kan door integraal te werken.
Delen: