Raadsleden besteden slechts een derde van hun tijd aan activiteiten waarbij ze de inwoners en ondernemers ontmoeten. Dit blijkt uit het Nationale Raadsledenonderzoek 2014 van adviesbureau Daadkracht en Raadslid.nu. De norm is dat raadsleden 50% van hun tijd aan maatschappelijk contact besteden, willen ze het volk werkelijk vertegenwoordigen.

Raadsleden zijn overwegend mannen

Sinds 2007 is het aandeel vrouwelijke gemeenteraadsleden met 10% gestegen. Toch voeren mannen nog steeds de boventoon in de raad. Meer dan 7 op de 10 raadsleden is mannelijk. Dat blijkt uit het Nationale Raadsledenonderzoek 2014 van adviesbureau Daadkracht en Raadslid.nu.

Nationaal Raadsledenonderzoek sinds 2007

Daadkracht en Raadslid.nu voeren sinds 2007 het Nationaal Raadsledenonderzoek uit om te onderzoeken hoeveel tijd raadsleden gemiddeld aan het raadswerk besteden. Dat is van belang omdat sinds de invoering van het dualistische bestuursstelsel in 2002 de nadruk voor gemeenteraden op volksvertegenwoordiging zou moeten liggen. Zij zouden zich dus zo goed mogelijk moeten informeren over de standpunten en wensen van (groepen) burgers. Sinds 2004 is de norm dat raadsleden 50% van hun tijd aan maatschappelijk contact besteden om de daadwerkelijke volksvertegenwoordiging beter te waarborgen.

Meeste tijd aan bestuurlijke zaken

Uit het onderzoek blijkt dat raadsleden twee derde van hun tijd kwijt zijn aan bestuurlijke zaken. Het grootste deel daarvan bestaat uit vergaderen en lezen van vergaderstukken, nota’s en rapporten. Het merendeel van de raadsleden zou graag minder tijd besteden aan de bestuurlijke activiteiten en meer tijd aan volksvertegenwoordigende activiteiten. Deze volksvertegenwoordigende activiteiten beslaan nu een derde van hun tijd.

Meerderheid heeft betaalde baan

Bijna 70% van de raadsleden combineert het raadswerk met een betaalde baan en/of opleiding. Hieraan besteden zij meer dan 30 uur per week. Uit het onderzoek blijkt dat de totale werkbelasting voor raadsleden met een betaalde baan of een opleiding naast het raadswerk gemiddeld 45,5 uur per week is.

Tevredenheid over vergoeding

Raadsleden ontvangen gemiddeld € 14,20 per uur voor het raadswerk. Dat is €1,16 meer dan in 2012. Raadsleden die de vergoeding te laag vinden, besteden meer tijd aan het raadswerk dan raadsleden die tevreden zijn over de vergoeding. Naarmate de gemeente groter is ontvangen raadsleden een hoger uurtarief voor het raadswerk en zijn zij relatief meer tevreden over de vergoeding die zij ontvangen.

Vierde Nationale Raadsledenonderzoek 2014.

Bronnen: Raadslid.nu, HR-overheid.nl

Delen: