De gezamenlijke overheid loopt achter bij het creëren van garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking. Uitzondering hierop zijn de provincies die in 2015 wel hun doelstelling haalden.

Provincies scheppen 49 garantiebanen

In 2015 hebben de provincies in totaal 49 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking gecreëerd. De doelstelling was 41 banen. Daarmee liggen ze voor op het schema van het realiseren van 340 garantiebanen vóór het jaar 2024. Dat geldt niet voor de andere overheden.

Samenwerking in Functiecreatie

De provincies Drenthe en Friesland gaven in 2014 het goede voorbeeld met actieve deelname aan het project Functiecreatie, samen met enkele gemeenten. Doel van dit project was het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in gemeenten en provincies en het stimuleren van de arbeidsmobiliteit van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door het project gingen mensen aan de slag als gastvrouw, medewerker projectondersteuning, terrein- en tuinonderhoud of administratief medewerker. Andere provincies volgden dit voorbeeld.

Binnenhalen en behouden

IPO-bestuurder Eddy van Hijum noemt de 49 garantiebanen een ‘belangrijke eerste stap’. “De sector provincies zet zich maximaal in. Als overheid hebben we ook een voorbeeldfunctie in het nakomen van de banenafspraak. We laten hiermee zien dat het realiseren van garantiebanen mogelijk is zonder een wettelijke verplichting van bovenaf. Het is nu zaak de mensen die zijn binnengehaald voor een garantiebaan te behouden binnen de provinciale organisaties. Ook hierin moeten we als overheid het goede voorbeeld geven.”

Overheid creëert te weinig garantiebanen

De overheid in zijn geheel heeft een forse achterstand ten opzichte van de doelstellingen. Zo heeft de overheid het doel van 3.000 garantiebanen in het afgelopen jaar niet gehaald. Volgens Hans Spigt, banenambassadeur voor de publieke sector, was het tijdpad ‘te optimistisch'. Maar er zijn ook zorgen of de totale overheid de beoogde 25.000 garantiebanen vóór het jaar 2024 zal realiseren.

Spigt gaf eind 2015 een verklaring voor de achterstand van de overheid bij het halen van haar target. “Bij gemeenten en andere overheidsorganisaties moeten de banenafspraken binnen de formatie worden opgevangen. Komen er nieuwe functies bij, dan is dat in de regel boven de sterkte. Dat staat haaks op de bezuinigingsopdracht die overal geldt. Verder is veel facilitaire ondersteuning zoals catering en schoonmaak uitbesteed.”

Afspraken over garantiebanen in sociaal akkoord

Garantiebanen zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen. In het sociaal akkoord van 2013 zijn afspraken gemaakt over het realiseren van garantiebanen. De afspraak is dat over tien jaar in totaal 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan zijn geholpen. Voor de overheid ligt de doelstelling op 25.000 garantiebanen vóór 2024. Per overheidssector is het aantal te realiseren garantiebanen per kalenderjaar in die sector afgesproken.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, VSO, Redactie

Gerelateerd: Gemeenten creëren geen beschut werk

Delen: