De gemiddelde ambtenaar presteert stabiel en op een behoorlijk niveau, ondanks de zeer dynamische omgeving waarin hij werkt. Dat concludeert de Staat van de Ambtelijke Dienst 2015 (STAD), een uitgave van de bijzondere leerstoelen van het CAOP.

Reorganisatie op reorganisatie

Ambtenaren werken in een woelige wereld. Elke twee jaar maken ze een reorganisatie of verandering mee waarbij banen verdwijnen. Technologische ontwikkelingen veranderen hun werk én henzelf. Ondanks die voortdurende veranderingen blijft de ambtelijke dienst behoorlijk presteren, maar de grenzen van het verandervermogen lijken te zijn bereikt. Dat is vooral het geval als ambtenaren niet zien dat een verandering tot betere dienstverlening leidt.

Krimpend personeelsbestand

De STAD meldt verder dat de personeelsomvang bij het openbaar bestuur de afgelopen drie jaar met circa 25.000 medewerkers is gekrompen tot nog geen 450.000. Het percentage personeel werkzaam in het openbaar bestuur op de totale bevolking is 2,7 procent. Dat percentage heeft een licht dalende trend in de afgelopen vijftien jaar. Het kan duiden op de terugtredende overheid, maar ook op een hogere arbeidsproductiviteit, bijvoorbeeld door de digitalisering van de werkprocessen en van de informatieopslag.

Duurzame inzetbaarheid

De opstellers van de STAD concluderen ook dat ondanks de stijgende pensioenleeftijd er weinig aandacht is voor duurzame inzetbaarheid van ambtenaren. Duurzame inzetbaarheid – gezond, productief en met plezier het huidige én toekomstige werk kunnen en willen blijven doen – vraagt om activiteiten voor de lange termijn. Werkgevers zouden meer moeten doen om slijtage, disfunctioneren en ziekteverzuim te voorkomen en maatregelen moeten nemen ter versterking van het functioneren, de gezondheid en het welbevinden.

Loyaal

Ondanks de vele veranderingen, de bevroren lonen en moeizame cao-gesprekken blijven ambtenaren loyaal aan de inhoud van het vak en de kwaliteit van de dienstverlening. Wel raken ze gedemotiveerd door de stroom aan reorganisaties. De grens van het absorptievermogen van de overheid als organisatie lijkt te zijn bereikt.

Staat van de ambtenaren

Elke twee jaar verschijnt de STAD, een kritisch, analytisch overzicht van hoe de ambtelijke dienst ‘er kwalitatief en kwantitatief bij staat’. De STAD laat zien welke veranderingen gaande zijn, wat dit doet met de ambtenaar, hoe de digitalisering uitpakt en wat beter kan. Ook onderwerpen als mobiliteit in turbulentie, integriteitsverbanden en het cao-overleg komen aan bod.

Lees de ‘Staat van de ambtelijke dienst 2015. De overheid in tijden van verandering’.

Bron: www.caop.nl

Delen: