De banenafspraak voor arbeidsgehandicapten wordt niet gehaald. Volgens de Participatiewet, die regelt dat meer mensen met een arbeidshandicap aan de slag moeten bij gewone werkgevers, moeten werkgevers uiteindelijk 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten realiseren. De resultaten lopen achter bij die verwachtingen.

Detacheren

Een succesvol instrument om mensen met een arbeidshandicap aan regulier werk te helpen is via detachering. Toch aarzelen veel gemeenten over detacheringen. Ook hebben veel gemeenten nog geen beslissing genomen over het detacheren van arbeidsgehandicapten. Dat blijkt uit de recente monitor van Cedris, de brancheorganisatie voor sociale werkbedrijven.

Risico

Momenteel werken 37.000 Wsw’ers bij reguliere werkgevers. Daarvan zijn 30.000 via detachering aan de slag. Bijna 60% van de sociale werkbedrijven geeft in de monitor aan dat hun gemeenten mensen gaan detacheren, ruim 30% meldt dat er in hun gemeente nog niet over is besloten. Cedris-voorzitter Job Cohen: “Dat betekent dat er niet langer een landelijk dekkend netwerk is van bedrijven die mensen met een arbeidshandicap kunnen detacheren. Dat vormt een duidelijk risico voor het realiseren van de baanafspraak.”

Hofleverancier

Sociale werkbedrijven zijn, vooral dankzij de Wsw-detacheringen, hofleverancier voor de baanafspraak waarbij bedrijfsleven en gemeenten 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidshandicap zullen scheppen. De beschikbaarheid van het instrument detacheren is daarmee van groot belang voor het slagen van de baanafspraak, vindt Cedris.

Beschut werk

Beschut werk is voor mensen die vanwege hun arbeidshandicap niet bij een gewone werkgever aan de slag kunnen, maar aangewezen zijn op een veilige omgeving met intensieve begeleiding. Tot dusver zijn slechts 205 adviesaanvragen voor beschut werk ingediend bij het UWV. Volgens Cohen hadden dat er 1.600 moeten zijn om op termijn de 30.000 plekken uit het sociaal akkoord te realiseren.

Veel gemeenten aarzelen om beschut werk te realiseren, niet in de laatste plaats vanwege de zorgen over de financiering van beschut werk. Slechts 14 van de 72 SW-bedrijven die deelnamen aan de Cedris-monitor realiseerden beschutte werkplekken.

Bron: Cedris.nl

Delen: