Nog geen twee procent van de ambtenaren heeft gestemd bij het referendum dat de FNV over het loonakkoord bij de overheid heeft gehouden. Van de stemmers is 84% tegen het akkoord. De leden van FNV hadden tussen 14 en 19 oktober de kans om te stemmen in het referendum over het loonakkoord onder de 2,8 miljoen mensen die pensioen opbouwen via ambtenarenfonds ABP. Van hen liet dus nog geen 2% weten of ze het eens waren met het loonakkoord voor ambtenaren, die loonsverhoging wil bereiken via pensioengeld.

Sigaar uit eigen doos


De mensen die wel stemden, waren in overgrote meerderheid tegen het akkoord dat de overheid deze zomer sloot met de kleinere bonden CNV, CMHF en Ambtenarencentrum. De FNV vindt dat ambtenaren met het loonakkoord een sigaar uit eigen doos gepresenteerd krijgen. “Deze loondeal wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het verslechteren van het ABP-pensioen. Dit kan oplopen tot wel 15%, aldus de vakbond.

 

Signaal


Overigens zou het referendum sowieso geen gevolgen hebben gehad; de uitslag was bedoeld als een signaal richting het kabinet en de andere vakbonden. Het is trouwens nog maar de vraag of het kabinet de loonsverhogingen daadwerkelijk uit het pensioengeld kan halen. ABP maakte deze maand namelijk bekend de pensioenpremies niet te kunnen verlagen.

Bron: NOS

Delen: